ΑρχικήPosts Tagged "FOODLINK"

Στην αγορά νέου πακέτου μετοχών της

Αύξηση του κύκλου εργασιών και λειτουργικής

Η «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» γνωστοποίησε

Ανακοινώθηκε ο πρώτος μεγάλος πελάτης του

Στην αγορά επιπλέον μετοχών της Foodlink

Τις μεταβολές στα δικαιώματα ψήφους της

Την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Foodlink,