ΑρχικήPosts Tagged "KLM"

Στην ανακοίνωση προγράμματος εθελουσίας εξόδου προσωπικού

Από 5 Απριλίου, οι επιβάτες μπορούν

Αυξάνει τον συνολικό αριθμό διαθέσιμων αεροπορικών

Με στόχο την άσκηση μεγαλύτερης επιρροής

Τους τελευταίους τρεις μήνες, ο ευρωπαϊκός