Ετικέτα: LOGISTICS

Τα 6 τομεακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της εφοδιαστικής, με χρηματοδότηση 470 εκατ.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) έχουν εγκριθεί έξι προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, συνολικού προϋπολογισμού ...

Page 94 of 105 1 93 94 95 105