Αρχική2017Δεκέμβριος (Page 6)

Ένα νέο αυτοκινούμενο σύστημα ελέγχου φορτηγών

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση, σύμφωνα

Δικαιωμένος δηλώνει ο πρόεδρος του Συνδικάτου