Αρχική2018 (Page 214)

Μικρότερες απώλειες προ φόρων κατέγραψε η

Ιδιαιτέρως περιορισμένη ήταν η συμμετοχή των

Στη δημοσιότητα δόθηκε ο πλήρης κατάλογος