Αρχική2018 (Page 302)

Με σκοπό την εντατικοποίηση της προώθησης

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει, την επόμενη εβδομάδα,

Η νέα εποχή της διασυνδεδεμένης τεχνολογίας,

Ως σταθμοί ελέγχου, ώστε να διαπιστώνονται

Μεγάλο οικονομικό κόστος συνιστά η κατασκευή