Αρχική2018 (Page 303)

Στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί στα λεωφορεία,

Ως αχαρακτήριστες σχολιάζει τις δηλώσεις του

Το λεωφορείο χωρίς οδηγό αποτέλεσε παγκόσμια

Καθήκοντα γενικού γραμματέας της MedCruise (Ένωση