Αρχική2018 (Page 329)

Σημαντική βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών καταγράφεται,

H προοπτική δημιουργίας τακτικής αεροπορικής σύνδεσης

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία επιθεώρησης