Αρχική2018 (Page 33)

Ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη

Τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Προσύμφωνο αγοράς για την απόκτηση ενός

Στις παθογένειες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν

Στους αναπτυξιακούς στόχους του ΟΛΘ, κάνοντας

Την παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του