Αρχική2021Ιανουάριος (Page 12)

Σε επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης της

Δημιουργία ενός σύγχρονου, πολυτροπικού τερματικού σταθμού

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Μετά από συντονισμένες ενέργειες της διοίκησης

Τα υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών και