ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΈναντι 4,2 εκατ. δολ. πουλήθηκαν τα 2 Airbus A340-300 της Ολυμπιακής Αεροπορίας

Έναντι 4,2 εκατ. δολ. πουλήθηκαν τα 2 Airbus A340-300 της Ολυμπιακής Αεροπορίας

Μετά από πολλές «περιπέτειες», το ελληνικό δημόσιο και δη, το ΤΑΙΠΕΔ κατάφερε να πουλήσει – όσο όσο – τα 2 Airbus A340-300 της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Kατά τη διάρκεια συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, η Turboshaft FZE ανακηρύχτηκε προτιμητέος αγοραστής στη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση των δύο αεροσκαφών, υποβάλλοντας προσφορά ύψους 4,2 εκατ. δολαρίων.

Aξιοσημείωτο είναι ότι, το 2009, κάθε Airbus υπολογιζόταν σε αξία κοντά στα 45 εκατ. ευρώ, ενώ μερικά χρόνια αργότερα η Apollo Aviation απόκτησε δύο συναφή αεροσκάφη (αρχικά είχε υποβάλλει προσφορά και για τα 4), έναντι 16 εκατ. ευρώ.

Στις 7 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ η αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών των εταιρειών: (α) Magellan Aviation Services Limited και (β) Turboshaft FZE.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε να ελεγχθούν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και να συνεδριάσει, εκ νέου, για την κατακύρωση του διαγωνισμού.

Η Turboshaft FZE υπέβαλε την υψηλότερη οικονομική προσφορά και ανακηρύχτηκε ως προτιμητέος αγοραστής, σε συμφωνία με τους όρους και τα προβλεπόμενα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Η ολοκλήρωσης της συναλλαγής και η υπογραφή του συμβολαίου υπόκειται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

To ιστορικό

Τα δύο αεροσκάφη είχαν αγοραστεί το 1999 από την παλαιά Ολυμπιακή Αεροπορία, με χρηματοδοτική μίσθωση. Για τους σκοπούς της χρηματοδοτικής μίσθωσης, είχε συσταθεί κυπριακή εταιρία ειδικού σκοπού, η Ottinger Enterprises Limited (“Ottinger”), λόγω της υποθήκης που είχαν εγγράψει οι δανειστές της παλαιάς Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Το 2005, το Ελληνικό Δημόσιο υπεισήλθε στις συμβάσεις δανεισμού και όλες τις συμπληρωματικές συμβάσεις, υποκαθιστώντας την Ολυμπιακή Αεροπορία. Το ΤΑΙΠΕΔ, από τον Ιανουάριο του 2014, προχώρησε την προετοιμασία για την πώληση των δύο αεροσκαφών, κατόπιν διαγωνισμού.

Με την ολοκλήρωση του νομικού και τεχνικού ελέγχου των δύο αεροσκαφών από τους τεχνικούς (ICF SH&E) και νομικούς (Norton Rose Fulbright) συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ, το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη συνεδρίαση του στις 05.06.2014, ενέκρινε τα τεύχη του διαγωνισμού και αποφάσισε την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας ευθύς, μετά την μεταφορά των τίτλων ιδιοκτησίας από το ελληνικό δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο