ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΈπεσε κατά 47 ευρώ η μέση ταξιδιωτική δαπάνη. -330 εκατ. στο εξάμηνο

Έπεσε κατά 47 ευρώ η μέση ταξιδιωτική δαπάνη. -330 εκατ. στο εξάμηνο

Στα 3,363 δισ. ευρώ ανήλθε το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έναντι πλεονάσματος 3,642 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σημειώνοντας μείωση κατά 7,6%.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη απόλυτη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 330 εκατ. ευρώ ή 7,9% σε σύγκριση με τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 52 εκατ. ευρώ ή 9,8%.

Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά την επισκοπούμενη περίοδο του 2016 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2015 ήταν αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 47 ευρώ ή 9,4% (Ιανουάριος-Ιούνιος 2016: 451 ευρώ, Ιανουάριος-Ιούνιος 2015: 499 ευρώ), καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 1,7%.

Αναλυτικότερα, μείωση κατά 8,3% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση (Ιανουάριος-Ιούνιος 2016: 68 ευρώ, Ιανουάριος-Ιούνιος 2015: 74 ευρώ), ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 6,7 διανυκτερεύσεις, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 (Ιανουάριος-Ιούνιος 2015: 6,8 διανυκτερεύσεις).

Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 0,4% και διαμορφώθηκε στις 56.868 χιλ. διανυκτερεύσεις (Ιανουάριος-Ιούνιος 2015: 56.639 χιλ. διανυκτερεύσεις).

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 διαμορφώθηκαν στα 3,841 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 κατά 13,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,191 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 31,0% του συνόλου των εισπράξεων, όπως επίσης και στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 κατά 6,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,487 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, κατά την επισκοπούμενη περίοδο οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1,483 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1,004 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 1,3%.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 11,7% και διαμορφώθηκαν στα 597 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 26,1% και διαμορφώθηκαν στα 236 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 602 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,0%.

Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 12,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 110 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, που σημείωσαν μείωση κατά 20,6% και διαμορφώθηκαν στα 268 εκατ. ευρώ.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού

Αναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά λόγο ταξιδιού, ο κύριος όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, των οποίων το μερίδιο στο σύνολο των δαπανών ανήλθε σε 90,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016, έναντι 92% την αντίστοιχη περίοδο του 2015, καθώς οι εισπράξεις τους μειώθηκαν κατά 9,3%.

Εντός της κατηγορίας των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των δαπανών έχουν τα ταξίδια αναψυχής (Ιανουάριος-Ιούνιος 2016: 79%, Ιανουάριος-Ιούνιος 2015: 78%), των οποίων οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 6,7% και διαμορφώθηκαν στα 3.035 εκατ. ευρώ.

Τα ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια αντιστοιχούν στο 6,2% του συνόλου και παρουσίασαν αύξηση στις εισπράξεις τους κατά 12,3%. Μείωση κατά 44,7% παρουσίασαν τα ταξίδια για λόγους υγείας και οι συναφείς εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους εμφάνισαν άνοδο κατά 7,8%, αυξάνοντας τη συμμετοχή τους στο σύνολο των εισπράξεων (Ιανουάριος-Ιούνιος 2016: 9,4%, Ιανουάριος-Ιούνιος 2015: 8,0%).

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Όπως προαναφέρθηκε, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 αυξήθηκε κατά 1,7% και διαμορφώθηκε στις 8,508 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 8,368 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Ειδικότερα, οι αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 6,1%, ενώ οι οδικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 14,4%. Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι χώρες της ΕΕ-28, με ποσοστό συμμετοχής 58,1%, και οι λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, με ποσοστό 29,4%.

Τον ίδια περίοδο του 2016, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 αυξήθηκε κατά 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 3,5% των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 2,526 εκατ. ταξιδιώτες, καθώς οι αφίξεις ταξιδιωτών από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 1,8% και διαμορφώθηκαν στις 2,416 εκατ. ταξιδιώτες.

Επίσης, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 παρουσίασαν μείωση κατά 6,1% και διαμορφώθηκαν στις 2,504 εκατ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, αύξηση κατά 0,8% εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 888 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 20,6% και διαμορφώθηκαν στις 368 χιλ. ταξιδιώτες.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 13,1% και διαμορφώθηκαν στις 928 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 7,7% και διαμορφώθηκαν στις 162 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 6,4% και διαμορφώθηκαν στις 305 χιλ. ταξιδιώτες.

Διανυκτερεύσεις

Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 56,868 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016, έναντι 56,639 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά 0,4%.

Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση κατά 4,7% των διανυκτερεύσεων των κατοίκων χωρών εκτός της ΕΕ-28, καθώς οι διανυκτερεύσεις των κατοίκων χωρών της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 1,8%.

Η μείωση των διανυκτερεύσεων των κατοίκων χωρών της ΕΕ-28 είναι αποτέλεσμα της μείωσης τόσο των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ (κατά 2,2%) όσο και των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ (κατά 1,6%).

Μείωση παρουσίασαν οι διανυκτερεύσεις από τη Γερμανία (κατά 6,5%) και από τη Γαλλία (κατά 17,2%), ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 2,5%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση (κατά 10,8%) παρουσίασαν οι διανυκτερεύσεις από τη Ρωσία, όπως και αυτές από τις ΗΠΑ (κατά 6,6%).

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο