ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΕξηγήσεις ΤΑΙΠΕΔ για το τίμημα της σύμβασης του ΔΑΑ. «Η βάση διαπραγμάτευσης του αρχικού τιμήματος των 600 εκατ. ήταν το 2015», υποστήριξε

Εξηγήσεις ΤΑΙΠΕΔ για το τίμημα της σύμβασης του ΔΑΑ. «Η βάση διαπραγμάτευσης του αρχικού τιμήματος των 600 εκατ. ήταν το 2015», υποστήριξε

Εξηγήσεις για την μεγάλη διαφορά μεταξύ του αρχικού και του αναπροσαρμοσμένου τιμήματος της 20ετους παράτασης της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» έδωσαν, σήμερα, στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ.

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ του αρχικού και του τελικού τιμήματος έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγέλλουν την κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ για τους χειρισμούς τους.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, το ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε προσφερόμενο τίμημα, ύψους 600 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με το καθαρό έσοδο για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων να ανέρχεται στα 483,87 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 2018 και ύστερα και από παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της ΕΕ (το ΤΑΙΠΕΔ δεν αποδέχεται τον όρο «παρέμβαση»), η νέα αποδεκτή προσφορά του ΔΑΑ αναπροσαρμόστηκε στα 1.382,6 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Με τη νέα αποδεκτή προσφορά, το καθαρό έσοδο για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων έφτασε στα 1,115 δισ. ευρώ.

«Το Μάρτιο του 2016 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση για την ανανέωση της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου, στη βάση των οικονομικών μεγεθών του 2015», σχολίασαν στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ.

«Χρειάστηκε ένας χρόνος διαπραγματεύσεων, σημειώθηκε καθυστέρηση στην οριστικοποίηση των όρων, καθώς η επικύρωση της σύμβασης έγινε το Μάιο του 2017», συμπλήρωσαν, αναλύοντας τις οικονομικές συνθήκες της εξεταζόμενης περιόδου.

Στη συνέχεια και κατόπιν νέων διαπραγματεύσεων, το προσφερόμενο τίμημα αναπροσαρμόστηκε, καθώς άλλαξαν προς το θετικότερο οι επιδόσεις του ΔΑΑ και γενικότερα, οι τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας.

«Ήταν πολύμηνη η διαπραγμάτευση για την τροποποίηση του τιμήματος. Υπήρξαν δύσκολες διαπραγματεύσεις με τους μετόχους του ΔΑΑ», συμπλήρωσαν τα ίδια στελέχη, υπογραμμίζοντας ότι επιδίωξη του Ταμείου είναι η σύμβαση παραχώρησης του ΔΑΑ να εισαχθεί, προς κύρωση στη Βουλή, έως τα Χριστούγεννα.

Το ιστορικό της υπογραφής της σύμβασης επέκτασης, σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ

Η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και Διεθνούς Αερολιμένα υπογράφηκε στις 31.07.1995, κυρώθηκε με το ν. 2338/1995 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 1996.

Στους όρους της σύμβασης αυτής προβλέπεται ότι 10 χρόνια πριν λήξει η αρχική διάρκεια (δηλαδή το 2016), τα μέρη θα προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις σχετικά με ενδεχόμενη παράταση. Το δικαίωμα αυτό έχει μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ από το 2011.

Τόσο η παράταση της σύμβασης του 1995, όσο και η πώληση του 30% του ΔΑΑ εντάσσονται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της ελληνικής Δημοκρατίας απέναντι στους Θεσμούς.

Η παράταση προηγείται της πώλησης, καθώς η εξασφάλιση της λειτουργίας του αεροδρομίου μέχρι το 2046 επιδρά θετικά στην ελκυστικότητα των πωλούμενων μετοχών.

Από το τέλος Μαρτίου 2016, το ΤΑΙΠΕΔ διαπραγματεύεται με τον ΔΑΑ το κείμενο της συμφωνίας παράτασης.

Η βάση αναφοράς ήταν τα οικονομικά δεδομένα του 2015. Παράλληλα, το ΤΑΙΠΕΔ συνομιλεί με το ελληνικό Δημόσιο για να εξασφαλίσει τη συναίνεσή του, σχετικά με τις ρυθμίσεις της συμφωνίας παράτασης, καθώς συμβάλλεται και αυτό στην εν λόγω συμφωνία.

Τον Μάρτιο του 2017 εγκρίνεται, από το ελληνικό Δημόσιο, το τελικό κείμενο της συμφωνίας παράτασης και τον Απρίλιο του 2017 δίνεται και η ομόφωνη έγκριση για τη συμφωνία αυτή από το ΔΑΑ.

Η τελική συμφωνία επικυρώνεται με την απόφαση του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ στις 16/05/2017. Στις 30/05/2017, το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ κάνει αποδεκτή την βελτιωμένη προσφορά του ΔΑΑ, ύψους 483,87 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία εγκρίθηκε και από την Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων & Αποκρατικοποιήσεων.

Στις 30/06/2017, το ΤΑΙΠΕΔ, όπως υποστηρίζει, με δική του πρωτοβουλία και πριν την υπογραφή της συμφωνίας αποστέλλει στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ (DG Comp) όλο το φάκελο της συναλλαγής για προκαταρκτική εξέταση.

Το ΤΑΙΠΕΔ και το ελληνικό Δημόσιο (με δικής τους πρωτοβουλία και σε συμφωνία με τον ΔΑΑ), όπως υποστηρίζει το Ταμείο, είχαν ήδη περιλάβει στη σύμβαση παράτασης σχετική αναβλητική αίρεση, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση, συνδέοντας υποχρεωτικά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την θετική έκβαση της αξιολόγησης της DG Comp.

Στις 30/9/2017 υπογράφεται η συμφωνία παράτασης της σύμβασης παραχώρησης μέχρι τον Ιούνιο του 2046 από το Ελληνικό Δημόσιο, το ΤΑΙΠΕΔ και τον ΔΑΑ.

Πως διαμορφώθηκε το τελικό τίμημα, σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ

Η πολυπλοκότητα της συναλλαγής (παράταση υφιστάμενης σύμβασης 1995), τα ποικίλα εγκριτικά στάδια που προηγήθηκαν κλπ. μετέφεραν την ολοκλήρωση του ελέγχου του σχετικού φακέλου σχεδόν δύο χρόνια μετά, όπως υποστηρίζει το Ταμείο.

Οι επικρατούσες στην οικονομία και γενικά στη χώρα, με το ξεκίνημα του 2018, νέες συνθήκες επέτρεψαν στο ΤΑΙΠΕΔ να εκκινήσει διαβούλευση με τη DG Comp, όπου ο ΔΑΑ ελάμβανε γνώση και παρείχε τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, με βάση αναφοράς πια το 2017.

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, στη βάση των σημαντικά βελτιωμένων προοπτικών της επιβατικής κίνησης του ΔΑΑ, του προσδοκώμενου εσόδου τόσο από παρεχόμενες πτητικές υπηρεσίες, όσο από υπηρεσίες duty free, εστίασης και άλλες εμπορικές δραστηριότητες, της δυνατότητας άντλησης δανεισμού για μακρό χρονικό διάστημα με ικανοποιητικό κόστος χρήματος και της σημαντικής βελτίωσης του κινδύνου της αγοράς /cost of equity, έγινε αναθεώρηση του τιμήματος από 483,87 εκατ. ευρώ, σε 1,115 δισ. ευρώ ή με ΦΠΑ από τα 600 εκατ. ευρώ στα 1,382 δισ. ευρώ.

Τον Ιούνιο του 2018, η DGComp κρίνει ότι, στην βάση των προσκομισθέντων από το ΤΑΙΠΕΔ και το Ελληνικό Δημόσιο στοιχείων, η επέκταση της σύμβασης παραχώρησης δεν ενέχει παράνομη κρατική ενίσχυση.

Παράλληλα, ο ΔΑΑ ενημέρωσε το ΤΑΙΠΕΔ ότι εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής διαφοροποιημένης οικονομικής προσφοράς, η οποία τελικώς ανήλθε στο ποσό των 1.115 δισ. ευρώ, την οποία το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ αποδέχθηκε στις 14/09/2018.

Στις 04/10/2018, το ΤΑΙΠΕΔ υποβάλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο την συμφωνία παράτασης για τον προβλεπόμενο στο νόμο προσυμβατικό έλεγχο, ενώ τις επόμενες ημέρες ο φάκελος θα υποβληθεί επίσημα προς έγκριση στην DG Comp.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο