ΑρχικήΑεροπορικάΟ δήμος Παιανίας διεκδικεί 59,4 εκατ. από το «Ελ. Βενιζέλος». Το δικαστικό «γαϊτανάκι»

Ο δήμος Παιανίας διεκδικεί 59,4 εκατ. από το «Ελ. Βενιζέλος». Το δικαστικό «γαϊτανάκι»

Δημοτικά τέλη 59,4 εκατ., τα οποία αφορούν στην παροχή υπηρεσιών, σχετικών με την διαχείριση αποβλήτων, τον εξωραϊσμό, την καθαριότητα και τον φωτισμό, για τα έτη 2004 -2016, έχει επιβάλλει στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» ο δήμος Παιανίας.

Επιμέλεια: Φώτης Φωτεινός

Ο δήμος Παιανίας και όχι μόνο υποστηρίζει ότι, παρανόμως, το αεροδρόμιο δεν καταβάλλει δημοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας.

Από την πλευρά του, το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» χαρακτηρίζει ανεδαφικές και εκτός πραγματικότητας τις διεκδικήσεις των δήμων.

Στελέχη του αεροδρομίου υπογραμμίζουν ότι η επιβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού είναι αυθαίρετη και καταχρηστική και κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, δεδομένου ότι ουδείς από τους όμορους δήμους παρείχε οποτεδήποτε ή παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή συντήρησης κοινόχρηστου φωτισμού.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχονται σε όλη την έκταση του αεροδρομίου από την εταιρεία αεροδρομίου, όπως ρητά προβλέπεται στη «Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου» και στο Ν. 2338/1995, ο οποίος την κύρωσε, θέτοντας ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους για την παροχή τους.

Το δικαστικό «γαϊτανάκι»

Ο δήμος Παιανίας επέβαλε στο ΔΑΑ δημοτικά τέλη που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με την διαχείριση αποβλήτων, τον εξωραϊσμό, την καθαριότητα και τον φωτισμό, για τα έτη 2004-2016 που ανέρχονται συνολικά σε €59.4 εκατ., τα οποία αποτελούνται από €40,7 εκατ. κεφάλαιο και €18,7 εκατ. προσαυξήσεις.

Η διοίκηση του ΔΑΑ κατέθεσε μια σειρά προσφυγών στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά του δήμου Παιανίας, συνοδευόμενες από αιτήσεις αναστολής των πληρωμών, ισχυριζόμενη ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΣΑΑ, η εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να προσφέρει τις παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες στους χρήστες του αεροδρομίου.

Η δικαστική διαδικασία, σύμφωνα με το ΔΑΑ, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων ως εξής:

-Για τα οικονομικά έτη 2004-2009, στα οποία αντιστοιχούν δημοτικά τέλη ύψους €37,4 εκατ., έχει χορηγηθεί αναστολή της πληρωμής των τελών. Επιπλέον, το Διοικητικό Εφετείο έκανε δεκτές ως προς την ουσία τις προσφυγές της εταιρείας που σχετίζονται με την επιβολή δημοτικών τελών και επιβαρύνσεων καθιστώντας τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δημάρχου της Παιανίας άκυρες για το σκοπό αυτό.

Ωστόσο, ο δήμος Παιανίας κατέθεσε προσφυγές ακυρώσεως κατά των υπέρ της Εταιρείας αποφάσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η συζήτηση έλαβε χώρα στις 22 Μαρτίου 2017 και η απόφαση εκκρεμεί.

-Για τα οικονομικά έτη 2010-2013, στα οποία αντιστοιχούν δημοτικά τέλη ύψους €12,3 εκατ., η αναστολή της πληρωμής έχει απορριφθεί.

Σύμφωνα με αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων, οι προσφυγές για τις χρήσεις 2010-2012 έγιναν πλήρως δεκτές, καθιστώντας έτσι την επιβολή δημοτικών τελών παράνομη. Ωστόσο, ο δήμος Παιανίας κατέθεσε αναφορές ακυρώσεως κατά των υπέρ της εταιρείας αποφάσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η συζήτηση έλαβε χώρα στις 22 Μαρτίου 2017 και η απόφαση εκκρεμεί. Η ακρόαση της προσφυγής για το οικονομικό έτος 2013 έλαβε χώρα την 1η Φεβρουαρίου 2017 και η απόφαση εκκρεμεί.

Επιπλέον, ο ΔΑΑ κατέθεσε αγωγή εναντίον του δήμου Παιανίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας την επιστροφή των δημοτικών τελών που επιβλήθηκαν για τις χρήσεις 2010-2012 και έχουν ήδη καταβληθεί στο Δήμο, ύψους €8,8 εκατ.

-Για τα οικονομικά έτη 2014-2016, στα οποία αντιστοιχούν δημοτικά τέλη ύψους €9,7 εκατ., έχει χορηγηθεί αναστολή της πληρωμής.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων οι προσφυγές για τις χρήσεις 2014-2015 έγιναν πλήρως δεκτές, καθιστώντας έτσι την επιβολή δημοτικών τελών παράνομη.

Η ακρόαση της προσφυγής για το οικονομικό έτος 2016 έλαβε χώρα στις 2 Φεβρουαρίου 2017 και η απόφαση εκκρεμεί.

Αντίστοιχα, ο δήμος Σπάτων επέβαλε στην εταιρεία του αεροδρομίου δημοτικά τέλη που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με την διαχείριση αποβλήτων, τον εξωραϊσμό, την καθαριότητα και τον φωτισμό, για τα έτη 2007-2010 που ανέρχονται συνολικά σε €8,6 εκατ.

Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων ως εξής:

-Για το οικονομικό έτος 2007, η αντίστοιχη επιβολή τελών ακυρώθηκε τόσο από το Διοικητικό Εφετείο όσο και από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

-Για τα οικονομικά έτη 2008-2010, στα οποία αντιστοιχούν δημοτικά τέλη ύψους €6,5 εκατ., έχει χορηγηθεί προσωρινή αναστολή της πληρωμής με απόφαση του αρμόδιου δικαστή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου σχετικά με την προσφυγή της Εταιρείας η οποία εκδικάσθηκε στις 6 Απριλίου 2017 και η απόφαση εκκρεμεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με την υπ ‘αριθμ. 8889/7425/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η επιβολή των τελών έχει ήδη ακυρωθεί.

Με βάση την άποψη εμπειρογνωμόνων του ΔΑΑ, σε σχέση με τις προαναφερθείσες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, δεν έγινε πρόβλεψη για καμία από τις παραπάνω πράξεις προσδιορισμού.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο