Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Νέες απαιτήσεις στις εισερχόμενες αεροπορικές μεταφορές στην ΕΕ φέρνει η Έκδοση 2 του ICS2

Από την 1η Μαρτίου 2023, οι εμπορευματικοί μεταφορείς, οι αερομεταφορείς, οι πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφοράς και ταχυδρομικών υπηρεσιών που διακινούν εμπορεύματα...

Περισσότερα
Page 1 of 131 1 2 131