ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΥΠΑ και ΑΠΑ αναζητούν πηγές εσόδων. Τι ειπώθηκε στη Βουλή για το άρθρο 30

ΥΠΑ και ΑΠΑ αναζητούν πηγές εσόδων. Τι ειπώθηκε στη Βουλή για το άρθρο 30

Υπέρ της αναγκαιότητας ψήφισης του άρθρου 30 «Ρυθμίσεις Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» του νομοσχεδίου «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων» του υπουργείου Εσωτερικών, τάχθηκε, σήμερα στη Βουλή, ο υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης.

Όπως ανέφερε, το άρθρο 30 έχει να κάνει με ρυθμίσεις της ΑΠΑ και της ΥΠΑ, οι οποίες  αφορούν συγκεκριμένα τις πηγές και τους πόρους εσόδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των οποίων η οικονομική αυτοτέλεια έχει ήδη θεσπιστεί.

«Όμως, πρέπει να εξειδικευτούν δράσεις που μας επιτρέπει το ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι στις αερομεταφορές και στην αεροναυτιλία, οι οποίες μας επιβάλλουν ευελιξία και τη δυνατότητα εκμετάλλευσης πόρων και εσόδων από διάφορες πηγές.

Όσον αφορά την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά προγράμματα ερευνητικού ή άλλου χαρακτήρα, αντλώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο οικονομικούς πόρους, επιπλέον της δεδομένης στήριξης από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

Όσον αφορά δε την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα να έχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, τόσο στον χώρο της αεροναυτιλίας, όσο και στον χώρο της διαχείρισης και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων στα αεροδρόμια.

Γνωρίζετε καλά ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις στα αεροδρόμια που όλα αυτά τα χρόνια η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ έχει το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία, δεν μπόρεσε να αναπτύξει», υπογράμμισε ο υπουργός Μεταφορών.

Αναλυτικά, τι περιλαμβάνει το άρθρο 30

Με τις διατάξεις του άρθρου 30 «Ρυθμίσεις Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» εξειδικεύονται οι πόροι και οι πηγές εσόδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Με την πρώτη παράγραφο του εν λόγω άρθρου ρυθμίζεται και προσδιορίζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης της λειτουργίας της ΑΠΑ, με πηγές επιπλέον του κρατικού προϋπολογισμού και των εσόδων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (Eurocontrol).

Με τη δεύτερη παράγραφο εξειδικεύονται οι πηγές εσόδων της ΥΠΑ, πέρα του κρατικού προϋπολογισμού και των εσόδων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων, με τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ερευνητικού ή άλλου χαρακτήρα, αντλώντας, κατά αυτό τoν τρόπο, οικονομικούς πόρους, επιπλέον της δεδομένης στήριξης από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

Επίσης, το νέο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στις αεροπορικές υπηρεσίες αποτελεί πεδίο δραστηριοποίησης της ΥΠΑ, παρέχοντας τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί εγκαταστάσεις ή να αναλάβει την διαχείριση εγκαταστάσεων, δια της εκμίσθωσης και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων και χώρων εντός παντός αεροδρομίου και υδατοδρομίου, αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνική εξειδίκευσή της.

Τέλος, στην τρίτη παράγραφο προστίθενται αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικής Λειτουργίας και Συμβάσεων, που απορρέουν από τις εν λόγω διατάξεις.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο