ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ«Χαράτσι» και στα υδροπλάνα επέβαλε το δημόσιο. Στο 5% επί του καθαρού ναύλου

«Χαράτσι» και στα υδροπλάνα επέβαλε το δημόσιο. Στο 5% επί του καθαρού ναύλου

Όπως και αναμενόταν, το ελληνικό δημόσιο όρισε «χαράτσι» στα καθαρά ναύλα των υδροπλάνων, με στόχο την ενίσχυση των… δημόσιων ταμείων.

Στο νομοσχέδιο «Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων Επί Υδάτινων Επιφανειών», το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, αναφέρεται ότι για κάθε αναχωρούντα επιβάτη από υδατοδρόμιο καταβάλλεται, υπέρ του δημοσίου, τέλος ίσο με το 5% του καθαρού ναύλου, που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Το ίδιο ποσό καταβάλλεται για κάθε επιβάτη και στην περίπτωση ολικής ναύλωσης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που καταβλήθηκε.

Επίσης, στο ίδιο νομοσχέδιο υπογραμμίζεται ότι η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου, καθώς και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου είναι διάρκειας 5 ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Ακόμη, η διάρκεια της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών.

Τέλος, για τη χορήγηση «άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου», ο ενδιαφερόμενος καλείται να πληρώσει παράβολο 2.500 ευρώ.


Το επίμαχο άρθρο 2 του νομοσχεδίου

«Άδεια υδατοδρομίου»: Η χορηγούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, άδεια είτε για την ίδρυση και κατασκευή του υδατοδρομίου, είτε για την λειτουργία και εκμετάλλευση του υδατοδρομίου, είτε συνδυαστικά και για τα δύο, στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή και σε ιδιωτικού δικαίου κατά τις προβλέψεις της επόμενης παραγράφου. Η «Άδεια υδατοδρομίου» διακρίνεται σε:

α) «Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου»: Η άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μόνο για την ίδρυση εγκαταστάσεων, κατασκευή υποδομών και εξοπλισμού του υδατοδρομίου». Σε κάθε περίπτωση, η «Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου» δεν επιτρέπει τη λειτουργία του υδατοδρομίου χωρίς την έκδοση «Άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου».

Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου χορηγείται μόνο στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων την πλειοψηφία των μετοχών έχει το Δημόσιο. Κατ’ εξαίρεση άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου χορηγείται και σε ιδιωτικών συμφερόντων εταιρεία εφόσον πρόκειται περί παραχωρησιούχου λιμένα και εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα αυτού, ή περί κατόχου τουριστικής μαρίνας.

β) «Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου»: Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται σε κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και σκοπό έχει τη λειτουργία και εκμετάλλευση του υδατοδρομίου».

γ) «Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου»: Η άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος για την ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμό, λειτουργία και εκμετάλλευση του υδατοδρομίου.

Στο ανωτέρω άρθρο αντιδρά η Hellenic Seaplanes. Όπως επισημαίνει ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Βαγγέλης Ζαγοράκης  «σύμφωνα τόσο με τον παλαιότερο νόμο 4146/2013, όσο και με το παρόν νομοσχέδιο (Άρθρο 12 παρ 6α), για να εκδοθεί η Άδεια Ίδρυσης Υδατοδρομίου απαιτείται να έχει κατασκευαστεί το Υδατοδρόμιο και να έχει εγκαταστήσει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό.

Το κόστος αυτό για ένα περιφερειακό Υδατοδρόμιο είναι της τάξης των 150 χιλιάδων Ευρώ.Είναι προφανώς ένα κόστος που τα περισσότερα Λιμενικά Ταμεία αδυνατούν να καλύψουν.

Αυτός είναι άλλωστε και ο κύριος λόγος που η εταιρεία μας τα τελευταία 3,5 χρόνια έχει εξασφαλίσει, μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες, τα δικαιώματα ιδιαίτερης χρήσης για την Αδειοδότηση, Κατασκευή και Λειτουργία δεκαπέντε (15) Υδατοδρομίων εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένων της χώρας μας, ενώ βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με πολλαπλάσια άλλα Λιμενικά Ταμεία που προκρίνουν αύτη την λύση δημιουργίας Υδατοδρομίου στον τόπο τους.

Είναι λοιπόν βέβαιο ότι, ακυρώνοντας την λύση του Ιδιώτη, περιορίζουμε δραματικά τις επιλογές των Λιμενικών Ταμείων με αποτέλεσμα, να μην προχωρήσουν λόγω έλλειψης πόρων και τελικά να χαθούν πολλοί προορισμοί.

Επίσης αυτή η αυστηρή διατύπωση «ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την διατύπωση του Άρθρου 15 παρ 1α του παρόντος νομοσχεδίου, όπου ρητά αναφέρεται ότι: «Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μπορεί να μεταβιβάσει την άδειά του σε φορέα που πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 6».

Όπου στο Άρθρο 6 υπάρχει και ο Ιδιώτης επενδυτής. Προκύπτει λοιπόν το εύλογο ερώτημα για ποιο λόγο πρέπει η Άδεια Ίδρυσης να βγαίνει ΜΟΝΟ στο Δημόσιο, την στιγμή που το Δημόσιο μπορεί να την μεταβιβάζει σε Ιδιώτες; Για όλα τα παραπάνω πρόταση της εταιρείας μας είναι να μπορεί να εκδίδεται η Άδεια Ίδρυσης και στο όνομα Ιδιωτών».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο