ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΈκπτωτη κηρύχθηκε η GD Infrastrutture από το τμήμα Μιντιλόγλι – Πάτρα της Πατρών – Πύργου

Έκπτωτη κηρύχθηκε η GD Infrastrutture από το τμήμα Μιντιλόγλι – Πάτρα της Πατρών – Πύργου

Έκπτωτη κήρυξε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την εταιρεία GD Infrastrutture από το τμήμα Μιντιλόγλι-Πάτρα του οδικού άξονα Πάτρα-Πύργος (πρόκειται για το 8ο τμήμα).

Η κήρυξη ως έκπτωτης της GD Infrastrutture συνεπάγεται την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ της εταιρείας, ύψους 1.413.640 ευρώ, ενώ καθίσταται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της ληφθείσας προκαταβολής, ύψους 1.398.645 ευρώ.

Η εταιρεία μπορεί να προχωρήσει στην κατάθεση ένστασης κατά της απόφασης του υπουργείου Υποδομών εντός δύο μηνών.

Από την άλλη πλευρά, εγκρίθηκε η 9η Πιστοποίηση (8η Πιστοποίηση Εργασιών) του έργου «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, Τμήμα 6 Κάτω Αχαΐα – Σαγαίικα (ΧΘ. 12+900 έως Χ.Θ. 23+060)» που έχει αναλάβει η ίδια εταιρεία.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει προσφύγει στα ελληνικά και ευρωπαϊκά όργανα κατά της απόφασης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να λύσει όλες τις συμβάσεις στο Πάτρα – Πύργος και να εντάξει το οδικό τμήμα στην παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού.

Οι λόγοι για την κήρυξη ως έκπτωτης της GD Infrastrutture

Οι λόγοι για την κήρυξη ως έκπτωτης της GD Infrastrutture είναι οι εξής:

-Δεν υπέβαλε την αποτύπωση του εδάφους στο τμήμα από Χ.Θ. 3+400,21 έως Χ.Θ. 4+784,53.

-Δεν υπέβαλε Τεχνική Έκθεση και Προϋπολογισμό των μελετών εφαρμογής Οδοποιίας Κόμβων.

-Δεν υπέβαλε Τεχνική Έκθεση, Στατική Μελέτη στήριξης των Μεγάλων Πληροφοριακών Πινακίδων, Προμέτρηση και Προϋπολογισμό.

-Δεν υπέβαλε Τεχνική περιγραφή, Προμέτρηση, Προϋπολογισμό και Μεθοδολογία Κατασκευής των Τεχνικών Κάτω Διαβάσεων Κ 701, Κ702 και Κ 703.

-Δεν υπέβαλε Τεχνική Έκθεση και Προϋπολογισμό για τα υδραυλικά έργα και τα έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης.

-Δεν υπέβαλε σε ηλεκτρονική μορφή τις Γεωτεχνικές Μελέτες Εφαρμογής Επιχωμάτων και λείπουν οι υπογραφές των μελετητών.

-Δεν έχουν ικανοποιηθεί οι παρατηρήσεις της υπηρεσίας μας (έγγραφο ΠΤ/ΦΚΠΤ43.00/ΟΔ/ΜΕ7/2777/24.10.2019) επί της υποβολής των μελετών σήμανσης – ασφάλισης.

-Δεν υπέβαλε πλήρως το σύνολο των μελετών εφαρμογής των Μικρών Τεχνικών, τα οποία ανέρχονται είκοσι πέντε. Συγκεκριμένα υπέβαλε τις μελέτες εφαρμογής των σωληνωτών οχετών D1000L613A, D1000L614, D1000L624 και D1000L626, χωρίς Τεχνική Έκθεση και Προϋπολογισμό.

-Δεν υπέβαλε τα συνοδά σχέδια της μελέτης εφαρμογής Πρασίνου.

-Δεν υπέβαλε προμέτρηση και προϋπολογισμό στη μελέτη Εφαρμογής των Η/Μ Εγκαταστάσεων. Επίσης τα υποβληθέντα σχέδια άρδευσης είναι ανυπόγραφα.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο