ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΑΜΚ 20 εκατ. και αλλαγή επωνυμίας στην έκτακτη γενική συνέλευση της J&P Άβαξ

ΑΜΚ 20 εκατ. και αλλαγή επωνυμίας στην έκτακτη γενική συνέλευση της J&P Άβαξ

Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της J&P Άβαξ θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου, με την ατζέντα να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ.

Η αλλαγή της επωνυμίας (πρόκειται να μετονομαστεί σε Άβαξ) έχει να κάνει με την απεξάρτηση από την μητρική εταιρεία, την J&P Overseas, η οποία εισήχθη σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ΑΜΚ αναμένεται να καλύψει η οικογένεια Ιωάννου.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις 25 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής και ειδικότερα στο  επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αριθμός 16, Τ.Κ. 151 25, ιδιόκτητο κτίριο γραφείων της για λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1ο Θέμα: Αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της.

2ο Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3ο Θέμα: Προσαρμογή του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την μη πραγματοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε αποφασιστεί με την από 03/09/2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

4ο Θέμα: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (20.000.000,00) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης 0,30 ευρώ/μετοχή και την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο