ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΑύξηση διελεύσεων 3%, το α’ τρίμηνο, στην Αττική Οδό. Οι επιδόσεις του ομίλου Ελλάκτωρ

Αύξηση διελεύσεων 3%, το α’ τρίμηνο, στην Αττική Οδό. Οι επιδόσεις του ομίλου Ελλάκτωρ

Αύξηση κατά 5,7% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Ελλάκτωρ, το πρώτο τρίμηνο του 2016, καθώς ανήλθε στα 399,6 εκατ., έναντι 377,9 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων, (EBIT) διαµορφώθηκαν, για το πρώτο τρίµηνο του 2016, στα 39,3 εκατ. ευρώ έναντι 16,1 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο τρίµηνο του 2015.

Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν στα 16,6 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 9,1 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Ειδικότερα:

κατασκευαστικός κλάδος του οµίλου (κατασκευή και λατοµεία), για το πρώτο τρίµηνο του 2016, παρουσίασε κύκλο εργασιών 314 εκατ. ευρώ έναντι 286,5 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστηµα του 2015, αυξηµένος κατά 9,6%.

Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (ΕΒΙΤ) της κατασκευής διαµορφώθηκαν στα 4,6 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 10,9 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του οµίλου, στις 31/3/2016, είναι 3,1 δισ. ευρώ, ενώ, επιπρόσθετα, υπάρχουν συµβάσεις προς υπογραφή ύψους 218 εκατ. ευρώ.

κλάδος των Παραχωρήσεων εμφάνισε, το πρώτο τρίµηνο του 2016, ενοποιηµένα έσοδα 50,8 εκατ. ευρώ έναντι 47,7 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 6,3%. Στο α’ τρίµηνο 2016, παρατηρήθηκε 3% αύξηση στις διελεύσεις στην Αττική Οδό.

Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν στα 24,5 εκατ. ευρώ (περιλαµβάνουν αποζηµιώσεις έργου παραχώρησης ποσού 7,9 εκατ. ευρώ) έναντι 12,3 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο τρίµηνο το 2015.

-Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών, για το πρώτο τρίµηνο του 2016, ανήλθε στα 19,7 εκατ. ευρώ, µειωµένος σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 2015 που ήταν 30,3 εκατ. ευρώ, καθώς, εντός του 2015, ολοκληρώθηκαν ανειληµµένα κατασκευαστικά συµβόλαια του κλάδου περιβάλλοντος. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν σε κέρδη 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. ευρώ.

κλάδος των Αιολικών πάρκων παρουσίασε, για το πρώτο τρίµηνο του 2016, ενοποιηµένα έσοδα 13,5 εκατ. ευρώ έναντι 11,7 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 15,2%. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν στα 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,2 εκατ. ευρώ.

κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε το πρώτο τρίµηνο του 2016 έσοδα της τάξης των 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης παρέµειναν σταθερά σε 0,6 εκατ. ευρώ.

-Οι επενδύσεις (CAPEX), το πρώτο τρίµηνο 2016, ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ και περιλαµβάνουν: Παραχωρήσεις: 5 εκατ. ευρώ, κυρίως Μορέας, Αιολικά: 2 εκατ. ευρώ, Κατασκευή: 2 εκατ. ευρώ, Περιβάλλον: 1 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός δανεισµός του οµίλου, στις 31/3/2016, µειώθηκε οριακά σε 1.489,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.492,2 εκατ. ευρώ, στις 31/12/2015.

Τα ταµειακά διαθέσιµα, συµπεριλαµβανοµένων των ∆εσµευµένων Καταθέσεων, Προθεσµιακών Καταθέσεων άνω των 3 µηνών, Οµολόγων ∆ιακρατούµενων ως την Λήξη και Αµοιβαίων Κεφαλαίων, ανήλθαν στα 659,7 εκατ. ευρώ, σχεδόν όσα και στις 31/12/2015 (658,8 εκατ. ευρώ).

Στις 31/3/2016, ο καθαρός ενοποιηµένος δανεισµός διαµορφώθηκε στα 830 εκατ. ευρώ έναντι 833,4 εκατ. ευρώ, στις 31/12/2015, ενώ ο καθαρός εταιρικός δανεισµός µειώθηκε στα 519,8 εκατ. ευρώ έναντι 527,2 εκατ. ευρώ, στις 31/12/2015.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο