ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΑυξήθηκαν 40,8% τα καθαρά κέρδη στις παραχωρήσεις του ομίλου Ελλάκτωρ στο 9μηνο του 2019

Αυξήθηκαν 40,8% τα καθαρά κέρδη στις παραχωρήσεις του ομίλου Ελλάκτωρ στο 9μηνο του 2019

Άνοδο στα καθαρά κέρδη κατέγραψε στις παραχωρήσεις ο όμιλος Ελλάκτωρ, στο 9μηνο του έτους, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την επίδραση από το σημαντικά μειωμένο κύκλο εργασιών του κλάδου της κατασκευής.

Επιπλέον, η θετική συνεισφορά του κλάδου των παραχωρήσεων αντικατοπτρίζεται και στα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου, καθώς ανήλθαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο σε 151,2 εκατ., έναντι 59,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2018, σημειώνοντας αύξηση 153,3%, ενώ το περιθώριο EBITDA για το εννεάμηνο 2019 ήταν 14,9% αντί 4,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Ελλάκτωρ, το εννεάμηνο του 2019, διαμορφώθηκε σε 1.016,2 εκατ., έναντι 1.381,6 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 75,6 εκατ., έναντι -16,8 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων υπήρξαν κέρδη 31,1 εκατ. έναντι ζημιών 77,4 εκατ., σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημίες 4,7 εκατ. έναντι ζημιών 102,8 εκατ., σε σχέση με το εννεάμηνο του 2018.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα την περιόδου, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε «Η συνεχώς ανοδική πορεία του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Παραχωρήσεων επιβεβαιώνει πλήρως τη στρατηγική του ομίλου για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας σε αυτές τις δραστηριότητες, καθώς επιδεικνύουν σταθερά θετική απόδοση και συνεισφέρουν σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ελλάκτωρ.

Παράλληλα, η συστηματική προσπάθεια που γίνεται σε επίπεδο ομίλου για τη συνολική βελτίωση της απόδοσης της Ελλάκτωρ δείχνει σταδιακά να αποδίδει, όπως αποδεικνύει και η συνεχής και σημαντική βελτίωση σε επίπεδο EBITDA».

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του ομίλου, στις 30.09.2019, διαμορφώθηκε σε 815,3 εκατ. έναντι 584,1 εκατ. στις 31.12.2018.

Κλάδος κατασκευής

Ο κλάδος της κατασκευής παρουσίασε στο εννεάμηνο του 2019 έσοδα 718,2 εκατ., έναντι εσόδων 1.090,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης δημοπράτησης νέων έργων στην Ελλάδα, αλλά και των καθυστερήσεων στη συμβασιοποίηση έργων τα οποία έχει ήδη εξασφαλίσει η ΑΚΤΩΡ.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, οι ζημίες περιορίστηκαν σε 31,1 εκατ. έναντι ζημιών 113,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2018 και οφείλονται σε συνολική ζημία 46,5 εκατ. από την κατασκευή φ/β πάρκων στην Αυστραλία.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων για το εννεάμηνο του 2019, προέκυψαν ζημιές 35,6 εκατ. έναντι ζημιών 130,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018, ενώ μετά από φόρους ο κλάδος κατασκευής είχε ζημιές 42,9 εκατ. έναντι ζημιών 131,7 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2018.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της διαμορφώθηκε, στις 30.09.2019, σε 1,3 δισ., ενώ συμβάσεις ύψους 0,8 δισ. εκκρεμούν προς υπογραφή (σε Ελλάδα και εξωτερικό), διαμορφώνοντας τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου έργων της ΑΚΤΩΡ σε 2,1 δισ.

Κλάδος παραχωρήσεων

Κατά το εννεάμηνο του 2019, τα έσοδα του κλάδου των παραχωρήσεων ήταν 179,3 εκατ. έναντι 179,9 εκατ., οριακά μειωμένα σε σχέση με το εννεάμηνο του 2018, λόγω κυρίως της μη ενσωμάτωσης στα αποτελέσματα του υπό εξέταση εννεάμηνου της μέχρι πρότινος θυγατρικής ΕΠΑΔΥΜ, λόγω πώλησής της στην ΗΛΕΚΤΩΡ εντός του εννεάμηνου του 2019, καθώς και στη μείωση των εσόδων των “Αττικών Διαδρομών” από το έργο της Εγνατίας, κυρίως λόγω μειωμένου κατασκευαστικού εσόδου από νέους σταθμούς διοδίων.

Στον αντίποδα, η αύξηση της κυκλοφορίας στα ώριμα έργα παραχωρήσεων συνεχίστηκε και το εννεάμηνο του 2019.

Συγκεκριμένα, η κίνηση στην Αττική Οδό αυξήθηκε κατά 4,4%, στην Γέφυρα κατά 6,2%, στην Ολυμπία Οδό κατά 5,1% και στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου κατά 6,5%, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2018.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης εμφανίζονται αυξημένα κατά 28,2% και ανέρχονται σε 77,6 εκατ. έναντι 60,5 εκατ., το 9μηνο του 2018, τα οποία όμως περιλάμβαναν αρνητική επίδραση από πρόβλεψη 10 εκατ. έναντι απαίτησης παρακρατούμενων φόρων.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 54,5 εκατ. έναντι 38,4 εκατ. αυξημένα κατά 41,9% και τα κέρδη μετά τους φόρους ανήλθαν σε 33,3 εκατ. έναντι 23,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 40,8%.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο