ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΣε κέρδη πέρασε ο όμιλος Ελλάκτωρ, παρά την μείωση εσόδων. Ενδιαφέρον για Εγνατία Οδό, ΒΟΑΚ και υποθαλάσσια Σαλαμίνας

Σε κέρδη πέρασε ο όμιλος Ελλάκτωρ, παρά την μείωση εσόδων. Ενδιαφέρον για Εγνατία Οδό, ΒΟΑΚ και υποθαλάσσια Σαλαμίνας

Κέρδη μετά από φόρους ύψους 5,7 εκατ. ευρώ σημείωσε ο όμιλος Ελλάκτωρ, στο α’ εξάμηνο του 2019, έναντι ζημιών 31 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων ο όμιλος παρουσίασε κέρδη 29,4 εκατ., έναντι ζημίας € 11,7 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν, για το α’ εξάμηνο του έτους, σε € 112,2 εκατ., έναντι των 82,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 2018, σημειώνοντας αύξηση 36,2%, ενώ το περιθώριο EBITDA για το α’ εξάμηνο του 2019 ήταν 15,9% έναντι 8,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου υποχώρησε σε € 705,1 εκατ., έναντι € 922,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ως αποτέλεσμα της μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας που οφείλεται κυρίως στην απουσία δημοπράτησης νέων έργων και στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης υπό εξέλιξη διαγωνισμών στην Ελλάδα, όπως αναφέρει ο όμιλος.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2019, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε: «Η μείωση των εσόδων στην κατασκευή, οδήγησε σε συνεπακόλουθη μείωση κύκλου εργασιών σε επίπεδο ομίλου, με παράλληλη ωστόσο σημαντική βελτίωση του περιθωρίου EBITDA.

Η πορεία της αναδιοργάνωσης, τόσο της κατασκευής, όσο και του ομίλου συνολικά, που έχει ήδη δρομολογηθεί, εκτιμούμε ότι σύντομα θα οδηγήσει τον όμιλο στην επίτευξη των στόχων του, που είναι η επαναφορά της κατασκευής στην κερδοφορία και η δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας».

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του ομίλου στις 30.06.2019 διαμορφώθηκε σε 788,8 εκατ. ευρώ έναντι 584,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018.

Κλάδος κατασκευής

Ο κλάδος της κατασκευής παρουσίασε κατά το α’ εξάμηνο του 2019 έσοδα € 509,4 εκατ., έναντι εσόδων 727,3 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης οι ζημίες στην κατασκευή περιορίστηκαν σε € 4,6 εκατ. έναντι ζημιών € 32,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018.

Το αποτέλεσμα επηρεάστηκε αρνητικά από επιπλέον κόστος € 39,2 εκατ. στην κατασκευή φ/β πάρκων στην Αυστραλία και θετικά λόγω αλλαγής των συμβατικών όρων κατασκευής των έργων στη Ρουμανία ποσού € 14,5 εκατ.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων για το α’ εξάμηνο του 2019, προέκυψαν ζημιές € 7,5 εκατ. έναντι ζημιών € 46,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018, ενώ μετά από φόρους ο κλάδος κατασκευής είχε ζημιές € 13,3 εκατ. έναντι ζημιών € 49 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο του 2018.

Η μείωση του κύκλου εργασιών ήταν αναμενόμενη, καθώς παρατηρείται σημαντική απουσία δημοπράτησης νέων έργων, αλλά και καθυστέρηση στην ολοκλήρωση υπό εξέλιξη διαγωνισμών στην Ελλάδα, όπως η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, συνολικού προϋπολογισμού €1,45 δισ., όπου η Άκτωρ συγκαταλέγεται μεταξύ των δύο τελικών διεκδικητών που έχουν υποβάλει δεσμευτική οικονομική προσφορά.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Άκτωρ και των θυγατρικών της διαμορφώθηκε στις 30.06.2019 σε 1,2 δισ., ενώ έχει διεκδικήσει επιτυχώς επιπλέον νέα έργα ύψους € 1,068 δισ., εκ των οποίων συμβάσεις ύψους μόλις € 26,5 εκατ. υπογράφηκαν μετά τις 30.06.2019, ενώ συμβάσεις ύψους € 1,042 δισ. αναμένεται να υπογραφούν, διαμορφώνοντας τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου έργων της Άκτωρ σε € 2,2 δισ.

Κλάδος παραχωρήσεων

Κατά το α’ εξάμηνο του 2019 τα έσοδα του τομέα των παραχωρήσεων ήταν € 117,9 εκατ., έναντι € 118,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Η εν λόγω οριακή υποχώρηση οφείλεται κυρίως στη μη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της μέχρι πρότινος θυγατρικής ΕΠΑΔΥΜ λόγω πώλησής της στην Ηλέκτωρ εντός του πρώτου εξαμήνου 2018 και στη μείωση των εσόδων των Αττικών Διαδρομών από έργο της Εγνατίας, κυρίως λόγω μειωμένου κατασκευαστικού εσόδου από νέους σταθμούς διοδίων.

Στον αντίποδα, η αύξηση της κυκλοφορίας στα ώριμα έργα παραχωρήσεων συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2019 (η κίνηση στην Αττική Οδό αυξήθηκε κατά 3,45%), περιορίζοντας την αρνητική επίδραση των προαναφερόμενων.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης εμφανίζονται αυξημένα κατά 39,4% και ανέρχονται σε € 50 εκατ. έναντι € 35,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018, τα οποία όμως περιελάμβαναν αρνητική επίδραση από πρόβλεψη € 9,6 εκατ. έναντι απαίτησης παρακρατούμενων φόρων.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 33,1 εκατ. έναντι € 20,3 εκατ. και τα κέρδη μετά τους φόρους διαμορφώθηκαν σε € 19,5 εκατ. έναντι € 11,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 72,6%.

Η Άκτωρ Παραχωρήσεις ανακηρύχτηκε στις 16.04.2019 «Προτιμητέος Επενδυτής» (βέλτιστη προσφορά με τίμημα € 57,5 εκατ.) στο διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου για περίοδο 40 ετών, που πραγματοποίησε το ΤΑΙΠΕΔ.

Σε σχέση με νέα έργα, η Άκτωρ Παραχωρήσεις εστιάζει στην Εγνατία Οδό και τους τρεις κάθετους άξονές της, στην Υποθαλάσσια Ζεύξη της Σαλαμίνας και στο έργο «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο και στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη με ΣΔΙΤ», για το οποίο η εταιρεία έχει προκριθεί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (Β΄ Φάση).

Επιπλέον, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ έχει υποβάλλει Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα έργα:

  • Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των Σχολικών Μονάδων και Πάρκου του Δήμου Χανίων με ΣΔΙΤ.
  • Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου Τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη με ΣΔΙΤ.

Χωρίς έσοδα η μητρική

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας δεν υπήρξαν έσοδα για το πρώτο εξάμηνο 2019, όπως και στο αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 7,7 εκατ. έναντι ζημιών € 2 εκατ., ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων αλλά και μετά φόρων ήταν κέρδη € 7 εκατ. έναντι κερδών € 15 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο