ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΕξ αποστάσεως εκπαίδευση για την επιμόρφωση του ελεγκτικού προσωπικού δημόσιων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την επιμόρφωση του ελεγκτικού προσωπικού δημόσιων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, οι επιμορφώσεις του ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, που αναφέρονται στο θέμα (άρθρα 3 και 6 αντίστοιχα της ανωτέρω σχετικής κ.υ.α.), μπορούν να πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο διαδικτυακά με μέσα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Όπως τονίζεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι φορείς παροχής κατάρτισης θα πρέπει να φροντίζουν ούτως ώστε τα ψηφιακά μέσα που χρησιμοποιούν για την κατάρτιση να εξασφαλίζουν:

-την παροχή προς τους εκπαιδευομένους αναλυτικών οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης των απαιτούμενων ψηφιακών μέσων,

-την εμπιστευτικότητα και μυστικότητα της διαδικασίας και των στοιχείων εκπαιδευόμενων που αποθηκεύονται, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τον νόμο 4624/2019 (Α΄ 137),

-την πιστοποίηση ταυτότητας των συμμετεχόντων στη διαδικασία,

-την καταγραφή των ωρών παρακολούθησης της κατάρτισης για κάθε εκπαιδευόμενο,

-την ασφάλεια ηλεκτρονικής διακίνησης δεδομένων φωνής και εικόνας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και

-την ακεραιότητα της μεταδιδόμενης πληροφορίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο