ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΚατατέθηκε, στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των πρατηρίων καυσίμων

Κατατέθηκε, στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των πρατηρίων καυσίμων

Κατατέθηκε, στη Βουλή, το νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις».

Στόχος του ν/σ είναι η απλοποίηση και η επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης πρατηρίων καυσίμων, ώστε να ενισχυθεί σημαντικά η δραστηριότητα του κλάδου εμπορίας καυσίμων, συμβάλλοντας αντίστοιχα στην περαιτέρω εξάπλωση των εναλλακτικών καυσίμων στη χώρα.

Συγκεκριμένα:

-Μειώνονται τα διοικητικά βάρη και κόστη, καθώς μεταξύ άλλων καταργείται η αυτοψία καταλληλότητας θέσης οικοπέδου που διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και αντικαθίσταται με την Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ιδιώτη Μελετητή Μηχανικού του υπό αδειοδότηση πρατηρίου.

-Θεσπίζεται μέγιστος χρόνος αδειοδότησης τριάντα (30) εργάσιμων ημερών για την χορήγηση άδειας ίδρυσης υπό την υποβολή πλήρους φακέλου δικαιολογητικών.

-Θεσπίζεται σιωπηρή έγκριση, σύμφωνα με την οποία αν παρέλθει το διάστημα των 30 ημερών, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι νομίμως έχει ιδρύσει την επιχείρησή του πρατηρίου χωρίς κανέναν πρόσθετο περιορισμό.

-Θεσμοθέτηση εγκατάστασης μικτού διανομέα. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μικτού διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων ως ενιαία μονάδα διάθεσης, τόσο των υγρών καυσίμων όσο και υγραερίου σε οχήματα, από το ίδιο σημείο εξυπηρέτησης.

-Υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και μετά την 10η Δεκεμβρίου του 2017, εφόσον υλοποιήσουν μια σειρά από μέτρα ασφάλειας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, στο σχέδιο νόμου και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, επαναπροσδιορίστηκαν οι προϋποθέσεις λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, με τρόπο που να βασίζεται σε εκτίμηση της κατάστασης (risk assessment) ασφαλούς λειτουργίας τους και επιπλέον στη λήψη πρόσθετων προληπτικών μέτρων ασφαλούς λειτουργίας τους, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με όλους τους φορείς και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Για την συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων πρατηρίων σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2017, να έχουν υποβάλει αίτηση στην αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και να έχουν εγκαταστήσει σύστημα ανάκτησης ατμών Stage II, μόνιμο σύστημα ανίχνευσης υδρογονανθράκων, σύνταξη μελέτης και σχεδιαγράμματος ATEX από αρμόδιο μηχανικό βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων για την αντιεκρητική προστασία.

Επίσης, θα πρέπει να έχουν προβεί στην έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης για τις μεταλλικές δεξαμενές, για τις πλαστικές δεξαμενές και τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, πιστοποιητικού πυροπροστασίας, καθώς και εγκατάσταση διάταξης αυτόματου ελέγχου ορθής λειτουργίας συστήματος ανάκτησης ατμών Stage I.

Επιπλέον, για λόγους ισονομίας και για την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, επιτρέπεται και η αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων ή νέων σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων, εφόσον για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων αυτών υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, με την προσθήκη των ειδικών πρόσθετων μέτρων που προβλέπονται για τα πρατήρια στα ισόγεια.

Επισημαίνεται ότι η ευρωπαϊκή πρακτική υποδεικνύει ότι σε Κράτη Μέλη, όπως η Αγγλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Γερμανία, επιτρέπεται η λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων, με την αντίστοιχη επιβολή κατάλληλων πρόσθετων μέτρων ασφαλείας για τα πρατήρια στα ισόγεια.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο