ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΜΕΤΚΑ, ΤΕΡΝΑ, Ακτωρ – Vinci κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την υποθαλάσσια σήραγγα Σαλαμίνας

ΜΕΤΚΑ, ΤΕΡΝΑ, Ακτωρ – Vinci κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την υποθαλάσσια σήραγγα Σαλαμίνας

ΜΕΤΚΑ, ΤΕΡΝΑ και Ακτωρ – Vinci κατέθεσαν στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τις προτάσεις τους για την υποθαλάσσια σήραγγα Σαλαμίνας.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Οι εν λόγω εταιρείες είναι εκείνες που συμμετέχουν στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου για την κατασκευή και εκμετάλλευση της υποθαλάσσιας σήραγγας Σαλαμίνας.

Ειδικότερα, κατά τη Β’ φάση, ξεκίνησε η διαδικασία του «Ανταγωνιστικού Διαλόγου» (Διαδικασία Διαβούλευσης), με σκοπό να καθοριστούν τα τεχνικά μέσα, με τα οποία θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι ανάγκες και οι στόχοι του δημοσίου και να προσδιοριστεί η νομική ή/και χρηματοοικονομική οργάνωση του έργου.

Κατά τη φάση αυτή, οι διαγωνιζόμενοι που προεπιλέχθηκαν (και μόνο αυτοί) κλήθηκαν να εκπονήσουν εναλλακτικές μελέτες για το έργο, να διερευνήσουν εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησής του και να διαμορφώσουν αντίστοιχες προτάσεις για τα νομικά κείμενα που θα διέπουν τις συμφωνίες.

Στο τέλος της φάσης αυτή, θα οριστικοποιηθεί ο βασικός σχεδιασμός και θα εκδοθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

Τα παραδοτέα του Β’ Κύκλου Διαλόγου της φάσης αυτής υποβλήθηκαν από τους τρεις ανωτέρω προεπιλεγέντες στις 29/1/2018 και ήδη αξιολογούνται κατά τα προβλεπόμενα από την Επιτροπή Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Κατά την Γ’ φάση, οι διαγωνιζόμενοι που προεπιλέχθηκαν (και μόνο αυτοί και εφόσον έλαβαν ενεργό μέρος στη Β’ Φάση, υποβάλλοντας τα προβλεπόμενα στοιχεία), θα λάβουν από την Υπηρεσία Δημοσίων Έργων τα Τεύχη Δημοπράτησης Γ’ Φάσης, τα οποία θα διαμορφωθούν με βάση τα αποτελέσματα του «Ανταγωνιστικού Διαλόγου».

Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν τις δεσμευτικές τους προσφορές, οι οποίες θα κριθούν με το κριτήριο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» για να ανακηρυχθεί ο ανάδοχος του έργου.

Σύμφωνα με παλαιότερο σχεδιασμό, το έργο αφορά στην κατασκευή υποθαλάσσιας σήραγγας, μήκους περίπου 1,1 χλµ, µε τις εκατέρωθεν προσβάσεις (συνολικό μήκος έργου περί τα 3χλµ) από τον ανισόπεδο κόμβο Περάµατος μέχρι τoν ανισόπεδο κόμβο Παλουκίων, αλλά και τα οδικά τµήµατα παράκαµψης των πόλεων Περάµατος και Σαλαµίνας, μήκους περίπου 14,5 χλµ.

Το, εν λόγω έργο, ύψους περί τα 300 εκατ., σύμφωνα με παλαιότερες εκτιμήσεις, έχει εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) προς ένταξη στο «πακέτο Γιούνκερ».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο