ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΠρόταση ψηφίσματος του ΕΚ σχετικά με την ταξινόμηση οχημάτων από τρίτες χώρες

Πρόταση ψηφίσματος του ΕΚ σχετικά με την ταξινόμηση οχημάτων από τρίτες χώρες

Πρόταση ψηφίσματος υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με την ταξινόμηση των οχημάτων που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του και:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οχήματα που κυκλοφορούν και έχουν ταξινομηθεί στην ΕΕ υποχρεούνται να φέρουν πινακίδα κυκλοφορίας που τηρεί τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2411/98, σύμφωνα με τον οποίον, στο αριστερό άκρο της πινακίδας, υπάρχει ένα τμήμα κυανού χρώματος με τους αστέρες της ευρωπαϊκής σημαίας και τον κώδικα της χώρας εγγραφής.

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προαναφερθείσες κανονιστικές ρυθμίσεις, διαπιστώνονται συχνά προβλήματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την ταυτοποίηση οχημάτων που προέρχονται από τρίτες χώρες και δεν φέρουν πινακίδες σε λατινικό αλφάβητο, καθιστώντας ως εκ τούτου δύσκολη την εξακρίβωση, από τις αστυνομικές δυνάμεις, τυχόν παρατυπιών, ενώ συχνά είναι αδύνατο να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χώρες έχουν θεσπίσει μέτρα για μια νέα ταξινόμηση αυτών των οχημάτων στο εσωτερικό τους αλλά δεν υφίσταται ακόμα εναρμονισμένο πρότυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

1. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κοινούς κανόνες, με στόχο να καταστεί ομοιόμορφη σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ταξινόμηση των οχημάτων που προέρχονται από τρίτες χώρες, σε αλφάβητο που να μπορούν να αναγνωρίσουν οι ευρωπαϊκές αρχές επιβολής του νόμου.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο