ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΠως θα ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρώπης σε 6 επιχειρηματικούς τομείς (συνδεδεμένα, καθαρά, αυτόνομα οχήματα)

Πως θα ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρώπης σε 6 επιχειρηματικούς τομείς (συνδεδεμένα, καθαρά, αυτόνομα οχήματα)

Έναν κατάλογο από εκτενείς συστάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων, το «στρατηγικό φόρουμ για τα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος», που αποσκοπούν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και τον ηγετικό της ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο σε έξι στρατηγικούς και μελλοντοστραφείς βιομηχανικούς τομείς, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι τομείς αφορούν τα συνδεδεμένα, καθαρά και αυτόνομα οχήματα, τις τεχνολογίες και τα συστήματα υδρογόνου, την “έξυπνη” υγεία, το βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων, την βιομηχανία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και την κυβερνοασφάλεια.

Τα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) περιλαμβάνουν καινοτόμα ερευνητικά έργα που συχνά συνεπάγονται σημαντικούς κινδύνους και απαιτούν κοινές και καλά συντονισμένες προσπάθειες και διακρατικές επενδύσεις από δημόσιες αρχές και βιομηχανίες από πολλά κράτη μέλη.

Επενδύοντας από κοινού στα βιομηχανικά ισχυρά σημεία και τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης, η ΕΕ μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς και τις περιφέρειες, ενώ παράλληλα ενισχύει τον ρόλο της στην παγκόσμια σκηνή.

Η έκθεση, πέρα από τις ειδικές συστάσεις για καθεμία από τις αξιακές αλυσίδες, προσδιορίζει επίσης οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις:

  • συγκέντρωση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· η ΕΕ θα πρέπει να συντονίσει αυτές τις κοινές επενδύσεις, με πρωταρχικό στόχο τη βιομηχανική ανάπτυξη και την εμπορική εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών·
  • εμβάθυνση και ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς μέσω κανονισμών και νέων προτύπων·
  • χαρτογράφηση και ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων σε όλες τις αξιακές αλυσίδες·
  • ενίσχυση του δυναμισμού των συστημάτων καινοτομίας στην Ευρώπη, με έμφαση στα περιφερειακά πλεονεκτήματα και στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·
  • καθιέρωση μιας διαδικασίας διακυβέρνησης για την παρακολούθηση των τεχνολογικών και βιομηχανικών μεταβολών, τον εντοπισμό των αναδυόμενων στρατηγικών αξιακών αλυσίδων και την αξιολόγηση της προόδου των εργασιών σχετικά με αυτές τις αξιακές αλυσίδες.

Η έκθεση αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Επιτροπής Γιούνκερ για την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης. Θα συμβάλει επίσης στις εργασίες της επόμενης Επιτροπής με αντικείμενο μια νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική για το βιομηχανικό μέλλον της Ευρώπης.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο