ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΤα επιχειρήματα της GD Infrastrutture για το Άκτιο – Αμβρακία

Τα επιχειρήματα της GD Infrastrutture για το Άκτιο – Αμβρακία

Τις θέσεις της για την δικαστική εξέλιξη του διαγωνισμού Άκτιο – Αμβρακία δημοσιοποίησε η ιταλική GD  Infrastrutture, η οποία υποστηρίζει ότι η ΑΕΠΠ την δικαίωσε.

«Η Ανεξάρτητη Αρχή έκανε δεκτή την προσφυγή της εταιρείας μας και ακύρωσε την επιχειρηθείσα από το Υπουργείο ματαίωση του διαγωνισμού Άκτιο – Αμβρακία.

Η απόφαση έκρινε ότι η ματαίωση του διαγωνισμού είναι παράνομη, πρώτον, διότι δεν ελήφθη προηγουμένως η απαιτούμενη κατά νόμον γνώμη της Επιτροπής του Διαγωνισμού και, δεύτερον, διότι δεν συντρέχει καμία από τις προϋποθέσεις που περιοριστικά ορίζει ο νόμος προκειμένου να ματαιωθεί ένας διαγωνισμός δημοσίων έργων.

Η ΑΕΠΠ έκανε δεκτό ότι η λήξη της ισχύος των προσφορών των διαγωνιζομένων (την οποία επικαλείτο το Υπουργείο) δεν συνιστά νόμιμο λόγο ματαίωσης του διαγωνισμού.

Επιπλέον, η Αρχή έκρινε ότι σε κάθε περίπτωση η προσφορά της εταιρείας μας δεν έχει λήξει, αλλά είναι ενεργή, καθότι δεν αποκλείεται από τον νόμο η παράταση της ισχύος της προσφοράς με πρωτοβουλία του διαγωνιζόμενου (όπως και έγινε στην περίπτωση της εταιρείας μας).

Όπως δέχθηκε η ΑΕΠΠ, το έγγραφο του Υπουργείου, με το οποίο μας δήλωσε πως δεν δέχεται την παράταση ισχύος της προσφοράς μας, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά εκτελεστή πράξη.

Πρόκειται δηλαδή για έγγραφο που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, αφού για την παράταση ισχύος της προσφοράς μας αρκούσε η σχετική δήλωση της εταιρείας μας.

Κατ’ αυτήν την έννοια, και μόνο, κρίθηκε τυπικώς απαράδεκτη η συμπροσβολή με την προσφυγή μας και του εγγράφου αυτού.

Αντίθετα με τα υποστηριζόμενα στο non paper, πουθενά δεν αναφέρει η απόφαση της Αρχής ότι ορθώς δεν παρατάθηκε από το Υπουργείο η ισχύς της προσφοράς μας και ότι ορθώς η εταιρεία μας έμεινε εκτός διαγωνισμού.

Αντιθέτως, όπως επισημαίνει η ΑΕΠΠ, ο διαγωνισμός είναι ενεργός και οφείλει να συνεχιστεί, εφόσον το Υπουργείο δεν απέδειξε ότι συντρέχει νόμιμος λόγος ματαίωσής του. Λυπούμαστε διότι το Υπουργείο παρερμηνεύει ηθελημένα την απόφαση της Άρχης, με σκοπό να μη συμμορφωθεί προς αυτήν και να αποκλείσει από το έργο μια ιταλική εταιρεία.

Αν η κατασκευή του έργου της Αμβρακίας Οδού, που χρονίζει από δεκαετίας, αποτελεί πράγματι πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης, όπως αναφέρεται στο non paper, η συνέχιση του διαγωνισμού και η ανάθεση της εκτέλεσής του στην Εταιρεία μας GD INFRASTRUTTURE SRL, αποτελεί τη μόνη νόμιμη ενέργεια που εξασφαλίζει την ταχεία εκτέλεση του έργου.

Αντιθέτως, η επαναπροκήρυξη αυτού είναι ευθέως παράνομη και μεταθέτει σε άδηλο χρόνο την εκτέλεση του έργου.

Τέλος, επισημαίνουμε το αυτονόητο: τυχόν προκήρυξη νέου διαγωνισμού θα έχει ως αποτέλεσμα νέα προσφυγή μας στην ΑΕΠΠ και καταγγελία της παράνομης συμπεριφοράς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, απέναντι στην εταιρεία μας, ενώπιον της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημειώνει η εταιρεία.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο