ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΤεχνικό εμπειρογνώμονα για τη βέλτιστη χάραξη της υποθαλάσσιας Λευκάδας προσέλαβε το υπουργείο Μεταφορών

Τεχνικό εμπειρογνώμονα για τη βέλτιστη χάραξη της υποθαλάσσιας Λευκάδας προσέλαβε το υπουργείο Μεταφορών

Εξαιτίας των πολλών και διαφορετικών προτάσεων για την κατασκευή της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας, το υπουργείο Μεταφορών προχώρησε στην πρόσληψη τεχνικού εμπειρογνώμονα, έναντι 9,92 χιλιάδων ευρώ.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη 

Η κατασκευή της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας και των κύριων και πιθανών συνοδών έργων επανήλθε στο προσκήνιο, έπειτα από το πρόσφατο συνέδριο  της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα.

Βασική προτεραιότητα του εμπειρογνώμονα είναι η επανεξέταση και ο έλεγχος των υφιστάμενων μελετών, προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης για την υλοποίηση της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας.

Μεταξύ άλλων, ο ειδικός εμπειρογνώμονας θα διερευνήσει τα κάτωθι θέματα:

1) Γεωτεχνική θεώρηση ευστάθειας και συμπεριφοράς επιχώματος πρόσβασης στη λιμνοθάλασσα Αβλέμονα. Επάρκεια των προτεινόμενων μέτρων (αντίβαρα + επιφόρτιση).

Εναλλακτικές δυνατότητες επιτάχυνσης των εργασιών (χρόνος φορτίσεων) για την παραλαβή περαιωμένου έργου σε μικρότερο χρόνο. Σχολιασμός των παραρτημάτων «Έλεγχος πιθανότητας ρευστοποίησης», «Ευστάθεια και καθιζήσεις επιχώματος».

2) Για λόγους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την τεχνική διάρκεια ζωής του έργου (100 έτη) και την γειτνίαση με σεισμικά ευαίσθητη περιοχή με επακόλουθο την πιθανότητα δημιουργίας τσουνάμι, προτείνουμε την υιοθέτηση ύψους προστασίας εισόδων στην υποθαλάσσια σήραγγα 2,5 μ. Σχολιασμός αν απαιτείται κάποια περαιτέρω διερεύνηση.

3) Σχολιασμός της προτεινόμενης θεμελίωσης του τεχνικού της υποθαλάσσιας σήραγγας.

Έλεγχος των θέσεων που υπάρχουν γεωλογικές – γεωτεχνικές αβεβαιότητες που μπορούν να θέσουν απαιτήσεις αλλαγής της προτεινόμενης θεμελίωσης.

4) Σχολιασμός της προτεινόμενης μεθοδολογίας κατασκευής της υποθαλάσσιας σήραγγας.

Σημειώνεται ότι, στις 28-09-2018, ο υπουργός Υποδομών προς τον Γενικό Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης ανέφερε τα ακόλουθα για το έργο:

«Με δεδομένο ότι σχετικά με το έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας έχουν εκφραστεί πολλές διαφοροποιούμενες απόψεις, τόσο για την επιλεγείσα αρχική αναγνωριστική χάραξη του έργου, όσο και για την κατασκευασιμότητα της επιλεγείσας μεθοδολογίας σκυροδέτησης του υποθαλάσσιου τμήματος, θεωρούμε σκόπιμη και απολύτως απαραίτητη τη σε βάθος διερεύνηση των παραπάνω θεμάτων, πριν αποφασιστεί η περαιτέρω επιλογή των διαδικασιών υλοποίησης του έργου, το οποίο εξαγγέλθηκε ως έργο προτεραιότητας και αναπτυξιακής προοπτικής από τον πρωθυπουργό στο αναπτυξιακό συνέδριο της Κέρκυρας.

Με βάση αυτά θα πρέπει άμεσα να προβείτε στην πρόσληψη εξειδικευμένων συμβούλων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διερευνήσουν:

1) Εναλλακτικές λύσεις της χάραξης (πέραν της υφιστάμενης αναγνωριστικής λύσης) οι οποίες θα ελαχιστοποιήσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση στις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές της λιμνοθάλασσας του Αβλέμονα και των ακτών της Λευκάδας, με βελτιστοποίηση του ολικού κόστους ζωής του έργου.

2) Την εξέταση της κατασκευασιμότητας της προταθείσας λύσης για την επιτόπου σκυροδέτηση της υποθαλάσσιας σήραγγας.

3) Την καταρχήν δυνατότητα υλοποίησης των προτάσεων των τοπικών φορέων για την κατασκευή συνοδών έργων που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην οικονομική βιωσιμότητα του έργου.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο