ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΤι απαντά η GD Infrastrutture για την έκπτωσή της από το τμήμα Μιντιλόγλι – Πάτρα της Πατρών – Πύργου

Τι απαντά η GD Infrastrutture για την έκπτωσή της από το τμήμα Μιντιλόγλι – Πάτρα της Πατρών – Πύργου

Αποφασισμένη να προβεί στη χρήση ένδικων μέσων, ώστε να αποδείξει «την υπερβολή και την καταχρηστικότητα», όπως σημειώνει, στην απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να κηρυχθεί έκπτωτη από το τμήμα Μιντιλόγλι – Πάτρα του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, δηλώνει η GD Infrastrutture.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, «η απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την έκπτωση της εταιρείας μας από το έργο εν μέσω της πρωτοφανούς κρίσης που διέρχεται η Ιταλία (χώρα προέλευσής μας), αλλά και η Ελλάδα, έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς υπέρμετρα εχθρικών και καταχρηστικών πράξεων του υπουργείου εναντίον μας, προφανώς λόγω της διεκδικητικής στάσης της εταιρείας μας, τόσο σε ότι αφορά στη διατήρηση των δύο συμβάσεων που εκτελεί στον Αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος, όσο κυρίως και στην δικαίωσή της στην προσφυγή της κατά της ακύρωσης του διαγωνισμού για την Αμβρακία Οδό.

Η GD Infastrutture προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά της, καθώς και αυτά των εργαζομένων της και προκειμένου να μην θέσει σε κίνδυνο την ομαλή ολοκλήρωση των έργων που εκτελεί στην Ελλάδα, δηλώνει ότι μέσω των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων θα αποδείξει την υπερβολή και την καταχρηστικότητα της εν λόγω απόφασης».

Οι λόγοι για την κήρυξη ως έκπτωτης της GD Infrastrutture

Οι λόγοι για την κήρυξη ως έκπτωτης της GD Infrastrutture, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών είναι οι εξής:

-Δεν υπέβαλε την αποτύπωση του εδάφους στο τμήμα από Χ.Θ. 3+400,21 έως Χ.Θ. 4+784,53.

-Δεν υπέβαλε Τεχνική Έκθεση και Προϋπολογισμό των μελετών εφαρμογής Οδοποιίας Κόμβων.

-Δεν υπέβαλε Τεχνική Έκθεση, Στατική Μελέτη στήριξης των Μεγάλων Πληροφοριακών Πινακίδων, Προμέτρηση και Προϋπολογισμό.

-Δεν υπέβαλε Τεχνική περιγραφή, Προμέτρηση, Προϋπολογισμό και Μεθοδολογία Κατασκευής των Τεχνικών Κάτω Διαβάσεων Κ 701, Κ702 και Κ 703.

-Δεν υπέβαλε Τεχνική Έκθεση και Προϋπολογισμό για τα υδραυλικά έργα και τα έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης.

-Δεν υπέβαλε σε ηλεκτρονική μορφή τις Γεωτεχνικές Μελέτες Εφαρμογής Επιχωμάτων και λείπουν οι υπογραφές των μελετητών.

-Δεν έχουν ικανοποιηθεί οι παρατηρήσεις της υπηρεσίας μας (έγγραφο ΠΤ/ΦΚΠΤ43.00/ΟΔ/ΜΕ7/2777/24.10.2019) επί της υποβολής των μελετών σήμανσης – ασφάλισης.

-Δεν υπέβαλε πλήρως το σύνολο των μελετών εφαρμογής των Μικρών Τεχνικών, τα οποία ανέρχονται 25. Συγκεκριμένα υπέβαλε τις μελέτες εφαρμογής των σωληνωτών οχετών D1000L613A, D1000L614, D1000L624 και D1000L626, χωρίς Τεχνική Έκθεση και Προϋπολογισμό.

-Δεν υπέβαλε τα συνοδά σχέδια της μελέτης εφαρμογής Πρασίνου.

-Δεν υπέβαλε προμέτρηση και προϋπολογισμό στη μελέτη Εφαρμογής των Η/Μ Εγκαταστάσεων. Επίσης τα υποβληθέντα σχέδια άρδευσης είναι ανυπόγραφα.

 

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο