ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΤροπολογία του υπ. Μεταφορών για την «νομιμοποίηση» των εργοταξιακών δρόμων

Τροπολογία του υπ. Μεταφορών για την «νομιμοποίηση» των εργοταξιακών δρόμων

Η πρόσβαση για άμεση και ασφαλή μετακίνηση μεταξύ των οδικών αξόνων της χώρας αποτελεί στοιχειώδη εκδήλωση της προσωπικής ελευθερίας, η οποία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη από το το άρθρο 5 παρ. 4 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «οποιοσδήποτε Έλληνας έχει δικαίωμα στην ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα».

Σήμερα, ωστόσο, υφίστανται οικιστικές, τουριστικές και βιομηχανικές περιοχές, οι οποίες, ενώ γειτνιάζουν με βασικούς οδικούς άξονες του πρωτεύοντος ή δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου, για τυπικούς-γραφειοκρατικούς λόγους, θα κινδυνεύσουν να μην εξυπηρετούνται, καθώς καθυστερεί  η έγκριση των απαιτούμενων μελετών για να χαρακτηριστούν οιυφιστάμενοι σήμερα εργοταξιακοί δρόμοι ως κύριας κυκλοφορίας, που θα ενταχθούν στο  περιφερειακό ή στο κύριο δίκτυο της περιοχής.

Σύμφωνα με την υφ. Μεταφορών Μαρίνα Χρυσοβελώνη, η οποία κατέθεσε, στη Βουλή, σχετική τροπολογία, «αν δεν ψηφιστεί η προτεινόμενη ρύθμιση, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση, έγκριση και αδειοδότηση των σχετικών μελετών και έργων θα είναι υποχρεωμένοι να κινούνται με περιπορεία πολλών χιλιομέτρων και σε υποβαθμισμένους γεωμετρικά και κυκλοφοριακά δρόμους, με συνέπεια, σημαντική απώλεια χρόνου, χρήματος λόγω καυσίμων και κυρίως με έκθεση σε κίνδυνο ατυχημάτων.

Η ψήφιση της εν λόγω τροπολογίας λοιπόν καθίσταται αναγκαία για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της  διατήρησης προσωρινά σε λειτουργία υφιστάμενων προσωρινών εργοταξιακών κλάδων πρόσβασης σε εθνικές οδούς, για δεκαοχτώ μήνες, ώστε να εγκριθούν οι μελέτες, εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, που σήμερα υφίστανται».

Συγκεκριμένα, οι κλάδοι πρόσβασης που λειτουργούν την τελευταία πενταετία, πληρούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας, διαθέτουν την ανάλογη κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, έχουν εγκριθεί προγενέστερα αρμοδίως από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού κατ’εφαρμογή του άρθρου 52 του ΚΟΚ για καλύτερη διευθέτηση της κυκλοφορίας, αλλά και έχουν δοκιμαστεί εν τοις πράγμασι σε πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες πέραν της πενταετίας, χωρίς τροχαία ατυχήματα.

«Συνεπώς, η εν λόγω διάταξη αποκαθιστά ίσα δικαιώματα και μεταχείριση σε μεγάλη μερίδα πολιτών στα πλαίσια του εξυπηρετούμενου δημοσίου συμφέροντος, με παράλληλους όρους οδικής ασφάλειας, αφού πρόκειται για προεγκεκριμένες και υφιστάμενες προσβάσεις κατά τις διατάξεις της απόφασης ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1-7-2003 (ΦΕΚ τ.Β 946, 9-7-2003), που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης διαχείρισης της κυκλοφορίας σε περιοχές εκτελουμένων έργων», υπογραμμίζει η υφυπουργός.

Η εν λόγω διάταξη δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ δεν παρεμβάλλονται σταθμοί διοδίων, ούτως ώστε να υφίστανται οποιεσδήποτε οικονομικές απώλειες εις βάρος του ελληνικού δημοσίου.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο