ΑρχικήLOGISTICS (Page 160)

Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τα φορτηγά καλούνται

Με αρνητικό πρόσημο για τις ελληνικές

Υποχώρηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Ιούνιο,

Ενισχυμένες κατά περίπου 30%, συνολικά, εμφανίζονται