ΑρχικήΓΝΩΜΗΟι δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας

Οι δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η εφοδιαστική συνίσταται από την φυσική μεταφορά των εμπορευμάτων, τόσο ως εισερχόμενα σε μια βιομηχανία, εμπορική επιχείρηση ή αποθήκη, την διαχείριση τους εντός των εγκαταστάσεων, όσο και την διανομή τους προς τους πελάτες, συνήθως εντός αστικού ιστού.

Κάθε στάδιο της εφοδιαστικής απαιτεί και ψηφιακή αποτύπωση της φυσικής τους διαχείρισης.

Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων εφοδιαστικής, η δυνατότητα να συλλέγουν, ανταλλάσσουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα με συνεργάτες, πελάτες και δημόσιες υπηρεσίες που ρυθμίζουν τον κλάδο, τόσο μικρότερο είναι το κόστος και ο χρόνος διαχείρισης του φορτίου.

Η αποτελεσματικότητα επομένως των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής εξαρτάται, όχι μόνο από την επίπεδο της δικής τους ψηφιακής ωριμότητας, αλλά και αυτής των συνεργατών τους και του δημοσίου.

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και αναβάθμιση του κλάδου, οι παρακάτω δράσεις θεωρούνται απαραίτητες:

-Καθιέρωση ψηφιακών εγγράφων (eCMR, φορτωτικές, τιμολόγια, δελτία αποστολής, κλπ) που θα εισάγονται μόνο μια φορά και θα είναι διαθέσιμα πρωτογενώς σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και τους ρυθμιστικούς φορείς, όπως και στατιστικά διαθέσιμα ελεύθερα σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου.

-Διασύνδεση και δυνατότητα ψηφιακού εκτελωνισμού, πριν ακόμη το φυσικό εμπόρευμα φτάσει στο τελωνείο.

-Υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των εγκαταστάσεων με την ενίσχυση επενδύσεων σε αυτοματισμούς και ρομποτικά συστήματα.

 

Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων εφοδιαστικής, η δυνατότητα να συλλέγουν, ανταλλάσσουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα με συνεργάτες, πελάτες και δημόσιες υπηρεσίες που ρυθμίζουν τον κλάδο, τόσο μικρότερο είναι το κόστος και ο χρόνος διαχείρισης του φορτίου

 

-Δημιουργία συνεργατικών ψηφιακών οικοσυστημάτων, όπως:

(1) πλατφορμων bloackchain που θα παρέχει διαπιστεύσεις και έξυπνα ψηφιακά συμβόλαια ανάμεσα σε διαφορετικές εταιρίες του κλάδου και

(2) port community systems πέραν της συγκεκριμένης υποδομής (π.χ. λιμάνι), αλλά σε εθνικό επίπεδο συμπεριλαμβάνοντας όλα τα φυσικά σύνορα της χώρας.

-Συλλογή όλων των δεδομένων εφοδιαστικής από δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις (από τελωνεία, ΑΑΔΕ, ηλεκτρονικές φορτωτικές, κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας, GPS δεδομένα από ΦΙΧ/ΦΔΧ/Ταξί, χωροθεσίας αποθηκών και άλλων εγκαταστάσεων) και εξασφάλιση της ανοικτής διάθεσης και μέγιστης αξιοποίησης των δημόσιων δεδομένων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επιχειρηματικών μοντέλων και αγορών.

Επι των συλλεχθέντων δεδομένων ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης, ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και επιχειρηματικής ευφυΐας για την:

(1) βελτιστοποίηση συστημάτων δρομολόγησης οχημάτων διανομής εντός αστικού ιστού,

(2) εντοπισμός συστημικών προβλημάτων του δικτύου εφοδιαστικής ( bottlenecks),

(3) πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής από μη δηλωμένες μεταφορές φορτίων με ψηφιακό έλεγχο οχημάτων από την αστυνομία,

(4) Benchmarking αποτελεσματικότητας μια επιχείρησης εφοδιαστικής με ομοειδείς εταιρείες του κλάδου,

(5) business intelligence για βέλτιστη χωροθεσία κέντρων αποθηκών διανομής σε σχέση με τους δυνητικούς πελάτες,

(6) Αξιοποίηση των δεδομένων οχημάτων εφοδιαστικής από την τοπική αυτοδιοίκηση για την καλύτερη διαχείριση κυκλοφορίες, θέσεις στάθμευσης και αστυνόμευσης.

-Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων (ιδίως στους αναδυόμενους κλάδους διαχείρισης ρομποτικών συστημάτων και αυτοματισμών αποθηκών όπως και στην επιστήμη δεδομένων).

-Ενίσχυση συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών σε σχέση με τον εξαγωγικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής με την ψηφιακή τους υποστήριξη τις αγορές του εξωτερικού από πρεσβείες και υπουργείο εξωτερικών.

Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος,                                   

Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για την Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα της Εφοδιαστικής,

σχόλιο στη δημόσια διαβούλευση για τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο