ΑρχικήINTERNATIONALΠρος «διαφανή» διαγραφή χρεών του ΟΣΕ στο δημόσιο και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στον ΟΣΕ

Προς «διαφανή» διαγραφή χρεών του ΟΣΕ στο δημόσιο και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στον ΟΣΕ

Η «διαφανής διαγραφή χρεών» του ΟΣΕ έναντι του ελληνικού δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ έναντι του ΟΣΕ περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου».

Ειδικότερα, το άρθρο 9, με τίτλο «Διαφανής διαγραφή χρεών», αναφέρεται στην ισχύ των διατάξεων του άρθρου 13 «Ρυθμίσεις χρεών» του ν. 3891/10 (188 Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4337/15 (129 Α).

sidi-TRAINOSECARGO421Όπως υπογραμμίζεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3891/10, οι οποίες μνημονεύονται στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου, παρέχουν εξουσιοδότηση για την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων αφενός για τη διαγραφή χρέους του ΟΣΕ έναντι του Δημοσίου και αφετέρου διαγραφή χρέους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ έναντι του ΟΣΕ, κατόπιν της σχετικής έγκρισης των μέτρων κρατικών ενισχύσεων, που έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε. Επιτροπής, από το 2011.

Η αναμενόμενη υλοποίηση της προβλεπόμενης διαγραφής των χρεών, ακολούθως της εγκριτικής απόφασης της Ε. Επιτροπής, θα συμβάλει καθοριστικά στην υγιή οικονομική διάρθρωση των εν λόγω εταιρειών, σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων».

Με τον τρόπο που έχει συνταχτεί το σημείο της αιτιολογικής έκθεσης, που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, πιθανολογείται επιτυχές «κλείσιμο» της υπόθεσης των παράνομων κρατικών ενισχύσεων σε ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ, υπό τον όρο εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ερώτημα είναι, εάν η διαγραφή χρεών, όντως επιτευχθεί, διότι το εν λόγω άρθρο έχει συμπεριληφθεί και σε προηγούμενα νομοσχέδια και εάν προϋποθέτει την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπως παλαιότερα.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο