ΑρχικήLOGISTICS“Άντεξαν” οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ εξάμηνο, παρά τις ισχυρές πιέσεις του Ιουνίου, σύμφωνα με τον ΠΣΕ

“Άντεξαν” οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ εξάμηνο, παρά τις ισχυρές πιέσεις του Ιουνίου, σύμφωνα με τον ΠΣΕ

Το θετικό τους πρόσημο διατήρησαν οι ελληνικές εξαγωγές, κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2019, παρά τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν τον μήνα Ιούνιο. Ωστόσο, αύξηση κατά το ίδιο διάστημα παρουσίασαν και οι εισαγωγές αλλά και το εμπορικό έλλειμμα, παρά την υποχώρηση που εμφάνισαν τον Ιούνιο.

Η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Χριστίνα Σακελλαρίδη, σχολιάζοντας την πορεία των ελληνικών εξαγωγών αναφέρει ότι «Η κάμψη που παρατηρήθηκε τον Ιούνιο καταδεικνύει την ανάγκη λήψης μέτρων για την τόνωση της εξαγωγικής δυναμικής των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας και αυξημένων προκλήσεων (π.χ. εμπορικοί πόλεμοι, brexit). Τα ελληνικά προϊόντα μπορούν, με τη χάραξη νέας στρατηγικής και την κατάλληλη στήριξη, να διευρύνουν το αποτύπωμά τους στις διεθνείς αγορές και να κατακτήσουν νέες αγορές».

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του ΠΣΕ και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Ιούνιο 2019 μειώθηκαν κατά 272,2 εκατ. ευρώ ή κατά 9% και διαμορφώθηκαν στα 2,76 δισ. ευρώ από 3,04 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Πτωτικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, μειώθηκαν κατά 9% ή κατά 187,6 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1,90 δισ. ευρώ έναντι 2,09 δισ. ευρώ.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Ιούνιος 2019)

Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές 5.016,1 4.289,3 -14,5%
Εξαγωγές 3.035,0 2.762,8 -9,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.981,1 -1.526,5 -22,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές 3.490,6 3.280,6 -6,0%
Εξαγωγές 2.091,1 1.903,5 -9,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.399,5 -1.377,1 -1,6%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Διαφοροποιημένη είναι η εικόνα για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου του 2019, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 362,3 εκατ. ευρώ ή κατά 2,2% και ανήλθαν σε 16,83 δισ. ευρώ από 16,46 δισ. ευρώ ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 11,54 δισ. ευρώ από 11,12 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 418,3 εκατ. ευρώ ή κατά 3,8%.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Ιανουάριος- Ιούνιος 2018)

Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές 26.533,4 27.778,6 4,7%
Εξαγωγές 16.464,3 16.826,6 2,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο -10.069,1 -10.952,0 8,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές 19.142,7 20.410,4 6,6%
Εξαγωγές 11.124,1 11.542,4 3,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -8.018,6 -8.868,0 10,6%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Καθοδικά κινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές τον Ιούνιο του 2019, καθώς υποχώρησαν κατά 726,8 εκατ. ευρώ ή κατά 14,5% και διαμορφώθηκαν σε 4,29 δισ. ευρώ έναντι 5,02 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν στα 3,28 δισ. ευρώ από 3,49 δισ. ευρώ, δηλαδή υποχώρησαν κατά 210 εκατ. ευρώ ή κατά -6%.

Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου –Ιουνίου 2019 αυξήθηκαν κατά περίπου 1,25 δισ. ευρώ ή κατά 4,7%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 27,78 δισ. ευρώ έναντι 26,53 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 20,41 δισ. ευρώ από 19,14 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,27 δισ. ευρώ ή κατά 6,6%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο κατά περίπου 454,6 εκατ. ευρώ, ή κατά 22,9%, στα -1,53 δισ. ευρώ από -1,98 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -1,38 δισ. ευρώ από -1,40 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 22,2 εκατ. ευρώ, ή κατά -1,6%.

Στο α’ εξάμηνο του 2019 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 882,9 εκατ. ευρώ ή κατά 8,8%, στα -10,95 δισ. ευρώ από -10,07 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -8,87 δισ. ευρώ από -8,02 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 849,4 εκατ. ευρώ ή κατά 10,6%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Ιούνιο του 2019, παρατηρείται κάμψη τόσο προς τις χώρες της ΕΕ όσο και προς τις Τρίτες Χώρες.

Έτσι, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι μειωμένη προς τις χώρες της ΕΕ (-1,4%) και μειωμένη προς τις Τρίτες Χώρες (-18,1%).

Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν μείωση τόσο προς τις χώρες της ΕΕ κατά 8,5%, όσο και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 10,1%.

Ιούνιος 2019

Προορισμοί Εξαγωγών (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

%

Μερίδιο 2018

Μερίδιο 2019

ΕΕ 1.657,6 1.634,4 -1,4% 54,6% 59,2%
Τρίτες Χώρες 1.377,4 1.128,4 -18,1% 45,4% 40,8%
ΣΥΝΟΛΟ 3.035,0 2.762,8 -9,0%    
Προορισμοί Εξαγωγών (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

   
ΕΕ 1.418,9 1.298,9 -8,5% 67,9% 68,2%
Τρίτες Χώρες 672,2 604,6 -10,1% 32,1% 31,8%
ΣΥΝΟΛΟ 2.091,1 1.903,5 -9,0%    

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον περασμένο Ιούνιο διαμορφώθηκε στο 59,2% έναντι 54,6% τον Ιούνιο του 2018, ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε σε 40,8% από 45,4% τον Ιούνιο του 2018.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 68,2% και των τρίτων χωρών στο 31,8%.

Ιανουάριος – Ιούνιος 2019

Προορισμοί Εξαγωγών (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

Μερίδιο 2018

Μερίδιο 2019

ΕΕ 8.747,4 9.369,9 7,1% 53,1% 55,7%
Τρίτες Χώρες 7.716,9 7.457,0 -3,4% 46,9% 44,3%
ΣΥΝΟΛΟ 16.464,3 16.826,9 2,2%    
Προορισμοί Εξαγωγών (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

   
ΕΕ 7.679,0 7.833,7 2,0% 69,0% 67,9%
Τρίτες Χώρες 3.445,1 3.708,7 7,7% 31,0% 32,1%
ΣΥΝΟΛΟ 11.124,1 11.542,4 3,8%    

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2019, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις χώρες της ΕΕ (7,1%) και μειωμένη προς τις Τρίτες Χώρες (-3,4%).

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο τόσο προς τις χώρες της ΕΕ κατά 2% όσο και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 7,7%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Ιούνιο του 2019 πτώση κατέγραψαν όλοι οι κλάδοι με εξαίρεση τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα που ενισχύθηκαν κατά 13,4%. Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα λάδια (-30,5%), τα ποτά και καπνός (-19,6%), οι πρώτες ύλες (-17,9%) και τα εμπιστευτικά προϊόντα (-17,6%).

Ιούνιος 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 947,7 862,0 -9,0%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 502,0 446,1 -11,1%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 445,7 433,4 -2,8%
ΧΗΜΙΚΑ 314,8 300,2 -4,6%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 307,8 267,9 -13,0%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 189,8 215,3 13,4%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 112,9 92,7 -17,9%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 89,9 72,3 -19,6%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 54,5 44,9 -17,6%
ΛΑΔΙΑ 40,3 28,0 -30,5%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου του 2019 άνοδο κατέγραψαν οι κλάδοι των διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (+24,1%), των πρώτων υλών (+16,1%) και των χημικών (+14,5%).

Στον αντίποδα, πτώση σημείωσαν οι κλάδοι των λαδιών (-48,4%), των εμπιστευτικών προϊόντων (-15,9%) και των πετρελαιοειδών (-0,8%).

Ιανουάριος-Ιούνιος  2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 5.401,3 5.358,5 -0,8%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 2.646,8 2.675,4 1,1%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 2.347,1 2.358,9 0,5%
ΧΗΜΙΚΑ 1.720,6 1.970,9 14,5%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.520,1 1.522,9 0,2%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 1.078,8 1.339,1 24,1%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 655,0 760,3 16,1%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 367,8 384,1 4,4%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 293,3 246,8 -15,9%
ΛΑΔΙΑ 406,0 209,6 -48,4%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο