ΑρχικήLOGISTICSΑναπτυξιακός: Έλαβε ΦΕΚ ο 3ος κύκλος του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». Οι δικαιούχοι

Αναπτυξιακός: Έλαβε ΦΕΚ ο 3ος κύκλος του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». Οι δικαιούχοι

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του 3ου κύκλου του καθεστώτος ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού».

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», ξεκινά την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και θα λήξει την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019.

Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου καθεστώτος ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν με τη μορφή της φοροαπαλλαγής.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. ατομική επιχείρηση,

β. εμπορική εταιρεία,

γ. συνεταιρισμός,

δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α’ 205), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78),

ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,

στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,

ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Διαβάστε ολόκληρο το περιεχόμενο της προκήρυξης στο σύνδεσμο που ακολουθεί: Αναπτυξιακός – 3ος κύκλος του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο