ΑρχικήLOGISTICSΕπισπεύδονται οι διαδικασίες υλοποίησης του Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης στα Οινόφυτα

Επισπεύδονται οι διαδικασίες υλοποίησης του Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης στα Οινόφυτα

Επιταχύνονται οι διαδικασίες υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στη βιομηχανική περιοχή Οινόφυτων – Σχηματαρίου, δήλωσε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννης, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής κατά τη συζήτηση των διατάξεων του σχεδίου νόμου του υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης για το εμπορικό απόρρητο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «για εμάς είναι ιστορική ημέρα σήμερα. Είχαμε οδηγηθεί σε εύκολες διαχωριστικές γραμμές. Για πολλά χρόνια τρώγαμε τα σωθικά μας. Από τη μία το ιδιωτικό συμφέρον, από την άλλη το δημόσιο. Από τη μία η ανάπτυξη, από την άλλη το περιβάλλον. Από τη μία οι εργαζόμενοι στις βιομηχανίες, από την άλλη τα παιδιά μας. Τώρα κάναμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά».

Όπως ανέφερε πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, μετά από εξαντλητικό διάλογο και μακρά διαβούλευση, το οποίο στηρίζεται σε τρεις άξονες: 1) στη δημόσια υγεία, 2) στο περιβάλλον και 3) στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο κ. Μπακογιάννης υπογράμμισε ότι έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η μεγαλύτερη ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) που ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ, η οποία στηρίζεται στη συμμετοχή του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

«Με τη σημερινή νομοθετική ρύθμιση κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά, προσαρμόζεται το νομοθετικό πλαίσιο και μας δίνεται η ευκαιρία να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε τη διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης για τη δημιουργία βιομηχανικού πάρκου», επεσήμανε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι επισπεύδονται οι χρονοβόρες διαδικασίες υλοποίησης του έργου, με προβλέψεις που το καθιστούν οικονομικά βιώσιμο, με παροχή διευκολύνσεων στους ιδιοκτήτες γης για συνειδητή συμμετοχή και συναίνεση, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους και τα δεδομένα της σχετικής νομοθεσίας για την περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι, στο άρθρο 11 του σχετικού σχ.ν. αναφέρεται ότι, στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων έχει δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες η μεγαλύτερη άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση, με μείζονες βλαπτικές συνέπειες στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Α) Ως προς το περιβάλλον: Η μόλυνση του Ασωπού ποταμού, των επιφανειακών αλλά και υπογείων υδάτων, η παρουσία επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία στοιχείων στο πόσιμο νερό, το μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα και η υποβάθμιση της περιοχής είναι το αποτέλεσμα της άναρχης δόμησης και ανάπτυξης μεταποιητικών μονάδων, χωρίς έργα υποδομής και περιβαλλοντικής προστασίας και με ανεξέλεγκτη επί χρόνια επιτρεπτή διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακούς και υπόγειους υδάτινους αποδέκτες.

Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 191 της ΣΛΕΕ, ο συντακτικός και κοινοτικός νομοθέτης, έχοντας επίγνωση του οικολογικού προβλήματος, το οποίο σε κάποιες πτυχές του, όπως η ρύπανση, θίγει και άλλο βασικό αγαθό, αυτό της ανθρώπινης υγείας, ανήγαγε το φυσικό περιβάλλον σε αντικείμενο ιδιαίτερης έννομης προστασίας, η οποία πρέπει να είναι πλήρης και αποτελεσματική. Κατά συνέπεια, η ως άνω συνταγματική διάταξη καθιστά υποχρεωτική για τον κοινό νομοθέτη και τη Διοίκηση τη λήψη προς τούτο αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων. Περαιτέρω, σε εφαρμογή του άρθρου 3 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα νερά, ο Ασωπός έχει ορισθεί ως ένα σύνολο υδάτινων σωμάτων, για τα οποία θα πρέπει να επιτευχθεί η καλή οικολογική και χημική κατάσταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας, η δε χημική ρύπανση των επιφανειακών υδάτων συνιστά απειλή τόσο για το υδάτινο περιβάλλον, με επιπτώσεις όπως η οξεία και χρόνια τοξικότητα για υδρόβιους οργανισμούς, η συσσώρευση στο οικοσύστημα και απώλειες βιοποικιλότητας όσο και για την ανθρώπινη υγεία.

Β) Ως προς την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής: Στην έκταση της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης (ΑΒΣ) δραστηριοποιούνται σήμερα περίπου 1.000 επιχειρήσεις και παράγεται το 1/3 του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας. Η περιοχή βρίσκεται σε  πολύ μικρή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας, το εμπορευματικό κέντρο του ΟΛΠ και το εμπορευματικό πάρκο Θριασίου και επί του κεντρικού οδικού άξονα ΠΑΘΕ και της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Ειδομένης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση που ξεκίνησε να αναπτύσσεται από τη δεκαετία του ’70.

Η κατάσταση που δημιουργήθηκε και παγιώθηκε στην περιοχή των Οινοφύτων αντικατοπτρίζει με ενάργεια τα διαχρονικά διαρθρωτικά προβλήματα και τις στρεβλότητες που επικράτησαν στον ελλιπή αναπτυξιακό σχεδιασμό στη χώρα.

Γ) Η ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος: Με τη συνεργασία των υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του δήμου Τανάγρας αλλά και των οικονομικών φορέων της περιοχής, διαμορφώθηκε κατόπιν ευρείας διαβούλευσης μία στρατηγική για την εξυγίανση και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής (Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο Παρεμβάσεων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού Ποταμού και την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης της βιομηχανικής περιοχής Οινόφυτων – Σχηματαρίου – ΟΣΣΠ).

Πρόκειται για ένα έργο ορόσημο για την ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει α) την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) της ΑΒΣ Οινόφυτων – Σχηματαρίου και β) την υλοποίηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) ΛΑΠ Ασωπού για την περιβαλλοντική εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής, τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των τοπικών κοινωνιών και την αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας, για το οποίο έχουν εξασφαλιστεί πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ και με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Κατόπιν μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του δήμου Τανάγρας, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, κατατέθηκε στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εξειδικευμένη μελέτη για την οριοθέτηση της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης των Οινοφύτων ως περιοχής που χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης. Με βάση τη μελέτη αυτή, η περιοχή οριοθετείται με το προτεινόμενο άρθρο 11 του παρόντος σχεδίου νόμου.

Περαιτέρω, από την μελέτη προέκυψαν ως απολύτως απαραίτητες για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος οι ad hoc ρυθμίσεις του προτεινόμενου άρθρου 11 προκειμένου να μπορέσει να αναπτυχθεί το επιχειρηματικό πάρκο εξυγίανσης και ανάπτυξης με παρεκκλίσεις από κάποιες ρυθμίσεις του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της υφιστάμενης και παγιωμένης κατάστασης της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις είναι ήδη εγκατεστημένες και δομημένες στο χώρο και ως εκ τούτου υφίστανται ειδικές αντικειμενικές ανάγκες πολεοδομικής φύσης, καθώς και το μέγεθος του έργου.

Ο στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι διττός: α) η περιβαλλοντική εξυγίανση της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού και συνεπακόλουθα η προστασία της δημόσιας υγείας του πληθυσμού της περιοχής και β) η αναβάθμιση της τοπικής αλλά και εθνικής οικονομίας. Η περιοχή των Οινοφύτων μπορεί να αποτελέσει πόλο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και υπόδειγμα σύγχρονης και αποτελεσματικής περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η Πολιτεία υποχρεούται να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την οικονομία.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων, ως βασικού εργαλείου για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με σημαντική συμβολή στην προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το σχέδιο νόμου πατήστε ΕΔΩ

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο