ΑρχικήLOGISTICSΗμερίδα, στις 18/9, για την εναρκτήρια παρουσίαση της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής «EN.I.R.I.S.S.T»

Ημερίδα, στις 18/9, για την εναρκτήρια παρουσίαση της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής «EN.I.R.I.S.S.T»

Ηµερίδα για την εναρκτήρια παρουσίασης της Εθνικής Ερευνητικής Υποδοµής µε τίτλο «Ευφυής Ερευνητική Υποδοµή στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα, και τις Μεταφορές (EN.I.R.I.S.S.T – Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and Logistics)» θα πραγµατοποιηθεί, στις 18 Σεπτεµβρίου, στο αµφιθέατρο του Ιδρύµατος Ευγενίδου.

Η ερευνητική υποδοµή EN.I.R.I.S.S.T. χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία», µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο έργο συµµετέχουν 11 πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα και ειδικότερα: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Πειραιά, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος», Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών.

Κεντρικός σκοπός της εκδήλωσης είναι να διερευνηθεί η οπτική γωνία των φορέων της ναυτιλίας και των µεταφορών για τις πιο σηµαντικές πλατφόρµες και υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει η ερευνητική υποδοµή EN.I.R.I.S.S.T.

Το πρόγραµµα της ηµερίδας αναπτύσσεται σε 5 κύριες ενότητες και περιλαµβάνει σύντοµες τοποθετήσεις θεσµικών φορέων, ερευνητικών κέντρων και εκπροσώπων της αγοράς σε θέµατα αναγκών, προκλήσεων, απαιτήσεων σε νέες ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και θεµάτων οργάνωσης, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδοµένων, µε σκοπό την ανάπτυξη σύγχρονων, χρηστικών και ωφέλιµων εφαρµογών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της νέας επιχειρηµατικότητας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων στους τοµείς της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των µεταφορών.

Συνοπτικό Πρόγραµµα

09:00 – 09:30 Προσέλευση – Εγγραφές

09:30 – 10:15 Χαιρετισµοί – Τοποθετήσεις φορέων

10:15 – 10:30 Παρουσίαση Ερευνητικής Υποδοµής «Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and Logistics (EN.I.R.I.S.S.T.)»

10:30 – 11:00 Διάλειµµα

11:00 – 11:45 1η Συνεδρία «Εµπορευµατικές Μεταφορές»

11:45 – 12:30 2η Συνεδρία «Ναυτιλία και Περιβάλλον»

12:30 – 13:00 Διάλειµµα

13:00 – 13:45 3η Συνεδρία «Επιβατικές Μεταφορές»

13:45 – 14:30 4η Συνεδρία «Μεταφορές και Οικονοµία – Χρηµατοπιστωτικές Αγορές»

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο