ΑρχικήLOGISTICSΚατά 9% μειώθηκαν οι εξαγωγές και κατά 14,5% οι εισαγωγές τον Ιούνιο

Κατά 9% μειώθηκαν οι εξαγωγές και κατά 14,5% οι εισαγωγές τον Ιούνιο

Σε αντίθεση με την ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών που σημειώθηκε τους προηγούμενους μήνες, τον Ιούνιο παρατηρήθηκε σημαντική πτώση κατά 9,0%, συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2018, όπως επισημαίνει ο ΣΕΒΕ.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε, στις 07.08.19, η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούνιο 2019 ανήλθαν στο ποσό των €2.762,8 εκατ., έναντι €3.035,0 εκατ. τον Ιούνιο 2018, με τη διαφορά να διαμορφώνεται σε €272,2 εκατ., ήτοι 9,0%.

Οι εισαγωγές σημείωσαν, επίσης, μείωση κατά €726,8 εκατ., δηλαδή 14,5% και διαμορφώθηκαν σε €4.289,3 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε €1.526,5 εκατ., έναντι €1.981,1 εκατ. τον Ιούνιο 2018, μειωμένο κατά €454,6 εκατ.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιούνιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιούν 19

Ιούν 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

2.762,8

3.035,0

-272,2

-9,0%

Εισαγωγές

4.289,3

5.016,1

-726,8

-14,5%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.526,5

-1.981,1

-454,6

-22,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Εξετάζοντας τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας σε επίπεδο εξαμήνου για το 2019, παρατηρούμε ότι η πορεία τόσο των εισαγωγών, όσο και των εξαγωγών παραμένουν ανοδικές.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €16.826,6 εκατ. έναντι €16.464,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018 με την αύξηση να ανέρχεται σε €362,3 εκατ., δηλαδή 2,2%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά €1.245,2 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €27.778,6 εκατ.

Αντίστοιχα, το εμπορικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε ελλειμματικό στα €10.952,0 εκατ., αυξημένο κατά €882,9, δηλαδή 8,8% συγκριτικά με το α’ εξάμηνο 2018.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Ιούνιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Ιούν 19

Ιαν-Ιούν 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

16.826,6

16.464,3

362,3

2,2%

Εισαγωγές

27.778,6

26.533,4

1.245,2

4,7%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-10.952,0

-10.069,1

882,9

8,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε κλαδικό επίπεδο, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά €28,6 εκατ., ήτοι 1,1% και διαμορφώθηκαν σε €2.675,4 εκατ., ενώ ελαφρώς ανοδική ήταν και η μεταβολή των εξαγωγών τροφίμων κατά €11,8 εκατ., δηλαδή 0,5%.

Μεγάλη άνοδο παρουσίασαν οι εξαγωγές χημικών προϊόντων κατά €250,3 εκατ. και διαμορφώθηκαν στο ποσό των €1.970,9 εκατ., ενώ οι εξαγωγές μηχανημάτων και οχημάτων διαμορφώθηκαν σε €1.522,9 εκατ., αυξημένες κατά €2,8 εκατ. Παράλληλα, αύξηση σημείωσαν οι εξαγωγές διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (€260,3 εκατ., ήτοι 24,1%), πρώτων υλών (€105,3 εκατ., ήτοι 16,1%) και ποτών και καπνών (€16,3 εκατ., ήτοι 4,4%).

Αντίθετα, έντονα καθοδική ήταν η πορεία των εξαγωγών λιπών και ελαίων κατά €196,4 εκατ., δηλαδή 48,4%.

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Ιούνιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Ιούν 19

Ιαν-Ιούν 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Βιομηχανικά

2.675,4

2.646,8

28,6

1,1%

Τρόφιμα

2.358,9

2.347,1

11,8

0,5%

Χημικά

1.970,9

1.720,6

250,3

14,5%

Μηχ/τα-Οχήματα

1.522,9

1.520,1

2,8

0,2%

Διαφ. Βιομηχανικά

1.339,1

1.078,8

260,3

24,1%

Πρώτες Ύλες

760,3

655,0

105,3

16,1%

Ποτά-Καπνά

384,1

367,8

16,3

4,4%

Λίπη-Έλαια

209,6

406,0

-196,4

-48,4%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Αναφορικά με τις χώρες που εξάγονται τα ελληνικά προϊόντα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ο σημαντικότερος εμπορικός μας εταίρος για το εξεταζόμενο διάστημα καθώς απορροφούν το 55,7% του συνόλου, ενώ το 44,3% προορίζεται για Τρίτες Χώρες.

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 67,9% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 32,1% για Τρίτες Χώρες.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο