ΑρχικήLOGISTICSΟι δικαιούχοι για τις άδειες ΕΔΥΜ 2017. Χρηστικές πληροφορίες

Οι δικαιούχοι για τις άδειες ΕΔΥΜ 2017. Χρηστικές πληροφορίες

Τη χορήγηση, από 9-1-2017 μέχρι και 10-2-2017, των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ 2017, εφόσον προηγουμένως καταθέσουν τα βιβλία ΕΔΥΜ 2016 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά, γνωστοποίησε το υπουργείο Μεταφορών (αναλυτικά ο πίνακας των δικαιούχων: ADEIESEDYM2017)

Οι άδειες ΕΔΥΜ προορίζονται για τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε τρίτες χώρες.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, σε περίπτωση που δεν παραλάβουν το βιβλίο ΕΔΥΜ για το 2017, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, το βιβλίο θα θεωρείται αδιάθετο και μπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα.

Ο ενδιαφερόμενος σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον εξακολουθεί να επιθυμεί την άδεια ΕΔΥΜ, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία θα ληφθεί υπόψη με βάση τον νέο αριθμό πρωτοκόλλου.

Για την κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ 2017, πραγματοποιήθηκε μοριοδότηση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμ. Φ439/οικ.72723/3214/3-11-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι αναφέρουν στην αίτησή τους ότι δεν ενδιαφέρονται για συγκεκριμένες χώρες (Ρωσία, Αυστρία και Ιταλία) θα παραλάβουν άδειες με εδαφικούς περιορισμούς.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έστειλαν, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί άδεια ΕΔΥΜ, δεν συμπεριλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα.

Νέες αιτήσεις για χορήγηση αδειών ΕΔΥΜ θα ικανοποιούνται μέχρι εξαντλήσεως του υπολοίπου. Αιτήσεις για δεύτερο βιβλίο ΕΔΥΜ θα υποβάλλονται μετά την 01-03-2017 και θα ικανοποιούνται με βάσει τον αριθμό πρωτοκόλλου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες άδειες και οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τουλάχιστον δύο φορτηγά κατηγορίας Euro III και άνω, και έκαναν χρήση τουλάχιστον 10 φύλλων από το πρώτο βιβλίο της ΕΔΥΜ 2016.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο