ΑρχικήLOGISTICSΟι προτάσεις ΕΣΕΠΠΑ στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο για Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ) και Επιχειρηματικά Πάρκα

Οι προτάσεις ΕΣΕΠΠΑ στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο για Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ) και Επιχειρηματικά Πάρκα

Τις προτάσεις του επί του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο βρίσκεται υπό δημόσια διαβούλευση, κατέθεσε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ), ως θεσμικός εκπρόσωπος των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ) κάθε είδους.

Οι προτάσεις αυτές αφορούν στο σύνολό τους τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος εντός των θεσμοθετημένων ΟΥΔ της χώρας για τις επιχειρήσεις που είναι ήδη εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε αυτούς.

Ειδικότερα, προτείνονται τα ακόλουθα:

Θέματα αδειοδότησης ΟΥΔ και εγκατεστημένων επιχειρήσεων

 • Μετάπτωση των ΟΥΔ κάθε τύπου σε χαμηλότερες κατηγορίες περιβαλλοντικής κατάταξης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ΟΥΔ.
 • Πιστοποίηση των Φορέων Διοίκησης και Διαχείρισης (ΕΔΕΠ) ώστε να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς αδειοδότησης για τις επιχειρήσεις.
 • Απαλλαγή των εγκατεστημένων επιχειρήσεων από περιβαλλοντική αδειοδότηση και κάλυψή τους από την ΑΕΠΟ του ΟΥΔ.
 • Διεύρυνση των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων εντός ΟΥΔ.
 • Αλλαγές σε θέματα όρων δόμησης εντός ΟΥΔ.
 • Παροχή κινήτρων (φορολογικών, επιδοτήσεων, κ.α.) για επενδύσεις εντός ΟΥΔ.
 • Περιορισμός της δυνατότητας εγκατάστασης βιομηχανικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων εκτός ΟΥΔ, στο πλαίσιο της εφαρμογής της χωροτακτικής πολιτικής και των αρχών προστασίας του περιβάλλοντος.

Θέματα λειτουργίας ΟΥΔ

 • Εξορθολογισμός των θεμάτων των δημοτικών τελών προκειμένου μέσω των Φορέων Διοίκησης και Διαχείρισης (ΕΔΕΠ) να παρέχονται ανταποδοτικές υπηρεσίες.
 • Εξορθολογισμός της ισχύουσας διάταξης αναφορικά με την υποχρεωτική μεταβίβαση της διαχείρισης, ώστε τα ποσοστά που ήδη προβλέπονται στον νόμο να συγκεντρώνονται από ενήμερες επιχειρήσεις.
 • Θεσμοθέτηση της ελεγχόμενης πρόσβασης, με στόχο τη λειτουργική αυτοτέλεια των ΟΥΔ και την ενίσχυση της ασφάλειας.
 • Διαχείριση των ανενεργών ακινήτων στους ΟΥΔ, ώστε να αποδίδονται γρήγορα σε παραγωγικές χρήσεις.
 • Δυνατότητα αξιοποίησης εκτός ΟΥΔ υποδομών για την ορθότερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.

Επίσης, ο ΕΣΕΠΠΑ κατέθεσε μία σειρά από επί μέρους προτάσεις αναφορικά με τα Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης, τα Επιχειρηματικά Πάρκα Εφοδιαστικής (logistics) και την γενικότερη αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών (δρόμοι, δίκτυα, κλπ.) πέριξ των ΟΥΔ.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωσή του, επιδίωξή του «είναι η σωστή χωροθέτηση και λειτουργία βιομηχανικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και η δημιουργία προνομιακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις εντός ΟΥΔ.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Σύνδεσμος συνεργάζεται με την κυβέρνηση, τους ΟΤΑ και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς και οργανισμούς, με στόχο τη θέσπιση κανόνων που ρυθμίζουν την εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων προς δημόσιο όφελος».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο