ΑρχικήLOGISTICSΠαρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική για τα Logistics. Οι εξαγγελίες Θ. Τζάκρη και Μ. Χρυσοβελώνη

Παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική για τα Logistics. Οι εξαγγελίες Θ. Τζάκρη και Μ. Χρυσοβελώνη

Με στόχο την ενίσχυση των εμπορευματικών μεταφορών και τη βελτιστοποίηση, τόσο σε θέματα υποδομών, όσο και νομοθεσίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας, η υφυπουργός Ανάπτυξης Θ. Τζάκρη και Μεταφορών Μ. Χρυσοβελώνη παρουσίασαν χθες τους πυλώνες της «Εθνικής Στρατηγικής για τα Logistics».

Οι εξαγγελίες έγιναν στο πλαίσιο της ημερίδας «Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας», όπου – μεταξύ άλλων – τα κυβερνητικά στελέχη έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στη δευτερογενή νομοθεσία για τα κέντρα αποθήκευσης και διανομής, τα χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης του κλάδου και την ανάπτυξη εμπορευματικών κέντρων.

Η τοποθέτηση της Θ. Τζάκρη

Παρέμβαση κατά τη διάρκεια της ημερίδας για την “Ανάπτυξη και την Ανταγωνιστικότητα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας”, η οποία διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Logistics (EEL) και το Ινστιτούτο Γεωπονικών Ερευνών (ΙΓΕ) πραγματοποίησε η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Θεοδώρα Τζάκρη.

Η Υφυπουργός, περιέγραψε τις τάσεις που επικρατούν στο διεθνές περιβάλλον σε ότι αφορά τον κλάδο των υπηρεσιών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και στη σημασία που έχει ο κλάδος τωνLogistics που φτάνει στο 10% του ΑΕΠ, εάν συνυπολογίσουμε το έργο logistics που παράγουν με ίδια μέσα εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις για την ελληνική οικονομία,  παραθέτοντας έξι λόγους για την ανάληψη ενεργειών στήριξής του από την κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα:

-Την συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας μέσω υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (added value services) όπως η ομαδοποίηση φορτίων (consolidation), η συναρμολόγηση, η ελαφρά μεταποίηση στο διερχόμενο φορτίο σε σταθερή και μακροπρόθεσμη βάση.

-Την συμβολή του στην προσέλκυση ξένων επενδυτών κάτι που δεν νοείται εάν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές και τεχνολογία στα Logistics.

-Την ανάδειξη του λιμανιού του Πειραιά ως τον κύριο διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

-Την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από την ανάπτυξη του κλάδου των Logistics.

-Την συμβολή  του κλάδου των Logistics στις προσπάθειες για την ανάταξη της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα.

-Η συμβολή του στην αύξηση και ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών,

Η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη τόνισε ότι δεν αρκεί απλά η διατύπωση στρατηγικής σε δύο βασικούς πυλώνες οι οποίοι αφορούν  α) στο να αναδειχθεί η Ελλάδα σε διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και β) να εκσυγχρονιστεί το σύστημα εμπορευματικών μεταφορών και Logistics της χώρας αλλά και η ανάληψη μιας σειράς ενεργειών για την υλοποίηση αυτής της εθνικής στρατηγικής όπως:

Α) Η κατάρτιση συγκεκριμένου Action Plan λεπτομερειακού σχεδιασμού και εξειδίκευσης της Εθνικής Στρατηγικής σε συνεργασία με την SRSS που ήδη ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου.

Β) Το έργο του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που αποτελεί ανώτατο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Μεταφορών το οποίο μέσα σε λιγότερο από 9 μήνες από την σύστασή του έχει πραγματοποιήσει μεγάλο έργο γνωμοδοτήσεων και έχει δώσει απαντήσεις σε καίρια θέματα που αφορούν το χώρο της Εφοδιαστικής, όπως οι Αδειοδοτήσεις Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, τα Πράσινα Logistics, οι συγκοινωνιακοί κόμβοι, τα City  Logistics και τα Αστικά Κέντρα Ενοποίησης Εμπορευμάτων.

Γ) Η έγκριση και εξειδίκευση  του Προγράμματος Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα. Πρόκειται για νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού ύψους 40 εκατ. ευρώ στόχος του οποίου  είναι η δημιουργία σύγχρονων επιχειρηματικών και βιομηχανικών υποδομών και υποδομών logistics στις περιφέρειες της χώρας, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στις τοπικές οικονομίες.

Δ) Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, η υλοποίηση του οποίου θα ξεκινήσει σε δύο μήνες,  στον οποίο η Εφοδιαστική Αλυσίδα αποτελεί έναν από τους εννιά στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

Ε) Άλλα προγράμματα  μέσω ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της αγοράς των Logistics,  τα οποία υλοποιούνται ήδη όπως :

-Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων».

-Το Πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» τα οποία ήδη υλοποιούνται.

Ε) Σε ότι αφορά το νέο σχεδιασμό οι οριζόντιες παρεμβάσεις που σχεδιάζονται μέσω του ΕΣΠΑ, αφορούν ενδεικτικά στα εξής προγράμματα:

-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Το πρόγραμμα έχει ήδη εγκριθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων μεσαίων επιχειρήσεων.  Απευθύνεται σε υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις σε επιλέξιμους ΚΑΔ των στρατηγικών τομέων προτεραιότητας, κυρίως σε μεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες σχετικές δραστηριότητες, όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιλέξιμος π/υ) από 250.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ, για διάστημα μέχρι τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.  Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 100.000.000 ευρώ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην δικτύωση των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων ολοκλήρωσης των αλυσίδων αξίας προϊόντων / υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στους 9 εθνικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, μεταξύ των οποίων είναι και η Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Ειδικότερα, στοχεύει στην επίτευξη ισχυρών καθετοποιημένων συνεργειών και οικονομιών κλίμακας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και στην αύξηση του μεγέθους της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές.

Στ) Επιπλέον μελετώνται στοχευμένες παρεμβάσεις για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, οι οποίες περιλαμβάνουν δράσεις όπως:

-Η ανάπτυξη κέντρων AGROLOGISTICS σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

-Η ενίσχυση της ηλεκτρονικής ροής πληροφοριών logistics μεταξύ των εμπλεκόμενων στα logistics.

-Η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.

-Ο σχεδιασμός Εθνικού Παρατηρητηρίου Logistics.

Η Υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού ολοκλήρωσε την παρέμβασή της επισημαίνοντας πως σε ότι αφορά την ενίσχυσή της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσα σε έναν μόλις χρόνο έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα προόδου καθώς:

-Έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες που επιλύουν προβλήματα ετών.

-Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις σε εξέλιξη.

-Υπάρχει συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης για το άμεσο μέλλον και αποτυπωμένη στην λεπτομέρειά της Εθνική Στρατηγική για το απώτερο μέλλον.

Κλείνοντας τόνισε ότι με μεθοδική και συστηματική δουλειά και με την συμβολή και την συνεργασία όλων των εμπλεκομένων σε ότι αφορά την διασφάλιση της ποιότητας και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας που προσφέρει η αγορά, όλοι μαζί μπορούν να σημειώνουν καθημερινά μικρές νίκες.

Η τοποθέτηση της Μ. Χρυσοβελώνη

Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έχει διαμορφώσει μια κατάσταση, όπου η σύγχρονη ζωή έχει γίνει πλήρως εξαρτημένη από τις αλυσίδες εφοδιασμού και τα συστήματα εμπορευματικών μεταφορών για τη διακίνηση των εμπορευμάτων.

Η υλοποίηση τουοράματος για την ανάπτυξη της Ελληνικής Εφοδιαστικής Αλυσίδα πρόκειται να αναδείξει την Ελλάδα σε ανταγωνιστικό και ποιοτικό διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιανατολικής Ευρώπης με στόχο την εκμετάλλευση του διερχόμενου φορτίου και την ανάπτυξη σχετικών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η βελτίωση της αποδοτικότητας της ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδαςτίθεται ως βασική προτεραιότητα, καθόσον συμβάλλει στη μείωση του κόστους εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων αφετέρου δε συνεισφέρει στην αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης και στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.

Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι αισθάνομαι μεγάλη τιμή που ως Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχουμε αναλάβει, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματέα Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,να θέσουμε από κοινού σε εφαρμογή την εθνική στρατηγική για την εφοδιαστική αλυσίδα, μέσα από την εκπόνηση ενός επικαιροποιημένουΕθνικού Σχεδίου Δράσης, καθώς και ένα γενικό σχέδιο για τις μεταφορές και την Εφοδιαστική στην Ελλάδα που θα καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς (οδικούς, σιδηροδρομικούς, θαλάσσιους, εναέριους και συνδυαστικούς.

Η δημιουργία του πρώτου στρατηγικού κόμβου εμπορευματικών μεταφορών στο Θριάσιο Πεδίο και η ανάπτυξη δεύτερου εμπορευματικού κόμβου στη Θεσσαλονίκη (πρώην Στρατόπεδο Γκόνου), αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου, με σκοπό τη δημιουργία Εμπορευματικών Κέντρων Διεθνούς Εμβέλειας, που θα συμβάλει στην αύξηση των σιδηροδρομικώς μεταφερόμενων εμπορευματικών φορτίων.

Ο νόμος 4302/2014 εισήγαγε την έννοια του Επιχειρηματικού/ Εμπορευματικού Πάρκου Εθνικής Εμβέλειας, το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίζει υποχρεωτικά πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά και για την ανάπτυξη του οποίου όμως ισχύουν ειδικότεροι και ευνοϊκότεροι όροι κάλυψης και δόμησης.

Θέλω ωστόσο να επισημάνω ότι το όραμα για την Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα και η προώθηση σύγχρονων δράσεων που συνδυάζουν την ανάπτυξη της εφοδιαστικής με την προστασία του περιβάλλοντος, έχει ως προαπαιτούμενο την οικοδόμηση συνεργειών και συνεργασιών με όλους τους εμπλεκόμενουςφορείς (εκπρόσωποι δημόσιας διοίκησης, διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα, επιχειρηματικοί φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα).

Μέχρι τώρα, η ολοκληρωμένη ρύθμιση της εφοδιαστικής απουσίαζε από το ελληνικό δίκαιο, δεδομένου ότι οι διάφορες επιμέρους επαγγελματικές δραστηριότητές της ρυθμίζονταν από τομεακές πολιτικές, όπως η νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τις συνδυασμένες μεταφορές, τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τα εμπορευματικά κέντρα.

Η διαμόρφωση της πολιτικής άλλαξε, αντιμετωπίζοντας τα θέματα μέσα από ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό.

Οι θεσμικές παρεμβάσεις των Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας στοχεύουν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Επισημαίνεται ότι απότην Στρατηγική Εφοδιαστικής για την Ελλάδα αλλά και τη διεθνή εμπειρία προκύπτει ότι η αλυσίδα αξίας του κλάδου ενισχύεται μετά την αδειοδότηση των εταιρειών, δεδομένου ότι τότε αρχίζει η πραγματική λειτουργία του τομέα.Η περαιτέρω απλοποίηση του καθεστώτος αδειοδότησης των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, βρίσκεται στο πυρήνα των σημαντικών ενεργειών που θα συμβάλουν στην ενεργοποίηση του κλάδου της εφοδιαστικής, κάτι στο οποίο φαντάζομαι θα αναφερθεί η Υφυπουργός Οικονoμίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κα Θεοδώρα Τζάκρη, ως καθ’ ύλην αρμόδια και δεν θα ήθελα να σας κουράσω και εγώ με σχετικές αναλύσεις.

Σημαντική είναι ωστόσο η συμβολή του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητα της Εφοδιαστικής, που ως γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο εκπροσωπείται από σημαντικά θεσμικά και επιχειρηματικά στελέχη του κλάδου και σε στενή συνεργασία με τη διυπουργική ομάδα εκπόνησης της δευτερογενούς νομοθεσίας, υπέβαλαν την σχετική γνωμοδότησή τους τόσο επί της δευτερογενούς νομοθεσίας του ν. 4302/2014, όσο και του Εθνικού Σχεδίου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με μια συνεκτική αναφορά σε 39 προτεινόμενες δράσεις.

Η Ημερίδα που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Logisticsκαι το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, με την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών, καλείται να δημιουργήσει μια ανοικτή πλατφόρμα διαλόγου, όπου τα αποτελέσματά της θα αξιοποιηθούν από τα αρμόδια Υπουργεία και τους επιχειρηματικούς φορείς.

Ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι αναμφισβήτητα ένας δυναμικός κλάδος που ενσωματώνει άμεσα τις εξελίξεις της εθνικής οικονομίας και τις προοπτικές που αναπτύσσονται σε τομείς όπως είναι η βιομηχανία, η αγροτική παραγωγή, το εμπόριο και ο τουρισμός.

Η ανάπτυξη αστικών κέντρων ενοποίησης εμπορευμάτων, τα οποία θα πραγματοποιούν ενοποιημένες παραδόσεις κοντά στην περιοχή την οποία εξυπηρετούν,

Η διερεύνηση των ευκαιριών και οι προκλήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα για τη δημιουργίαεπιχειρηματικών συστάδων (logisticclusters) στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας,

Οι προοπτικές ανάπτυξης των Agrologistics που θα τονώσουν και θα υποστηρίξουν το εξαγωγικό εμπόριο και την εξωστρέφεια των Ελλήνων παραγωγών,

Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως είναι ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και το Πακέτο Γιούνκερ,

θεωρώ ότι θα αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της εφοδιαστικής.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο