ΑρχικήLOGISTICSΠρος αναθεώρηση και ενίσχυση των ελέγχων στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Προς αναθεώρηση και ενίσχυση των ελέγχων στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Προς αναθεώρηση και ενίσχυση των ελέγχων στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, το οποίο υλοποιεί το υπουργείο Μεταφορών, σε συνεργασία με την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συγκαταλέγεται η δράση «Αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου ελέγχων των οδικών μεταφορών», το οποίο περιλαμβάνει τις ενέργειες που καλείται να υλοποιήσει το ελληνικό δημόσιο.

Της Βάσως Βεγιάζη

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το νομικό πλαίσιο ελέγχων στις οδικές μεταφορές έχει ελλείψεις σαφήνειας, ενώ υπάρχει η ανάγκη να καθοριστούν και να εφαρμοστούν κοινές διαδικασίες και πρότυπα κατάρτισης, ώστε να αυξηθούν οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι και να προσληφθεί επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό.

Επιπλέον, η επιβολή των νόμων και κανονισμών στις οδικές μεταφορές δεν είναι επαρκής, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει σημαντικός αριθμός μη ελεγχόμενων εγχώριων εμπορευματικών μεταφορών που πραγματοποιούνται παράνομα.

Η κατάσταση αυτή, όπως επισημαίνεται, είναι εξαιρετικά επιζήμια για τον εγχώριο κλάδο οδικών μεταφορέων και πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Το εν λόγω μέτρο απαιτεί την εφαρμογή ενός αποτρεπτικού συστήματος κυρώσεων και την αναπροσαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών και μεθόδων, με στόχο την καταπολέμηση και εξάλειψη των παράνομων ενδομεταφορών.

Το μέτρο αυτό αποτελείται από δύο επιμέρους δράσεις, τις οποίες παρουσιάζει το metaforespress.gr:

1.Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τον έλεγχο των οδικών μεταφορών. Υπάρχουν δύο δυνατότητες:

α) Διατήρηση του συστήματος ελέγχου των οδικών μεταφορών ως έχει, δηλαδή στην αποκεντρωμένη του μορφή.

Αυτό συνεπάγεται ότι ο έλεγχος ανατίθεται στις Περιφέρειες και πρέπει να προσδιοριστούν οι ακριβείς ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό.

Ταυτόχρονα, πρέπει να ορισθούν οι τυπικές θέσεις και οι απαιτήσεις σε εκπαίδευση και κατάρτιση,

ή β) Συγκέντρωση εκ νέου όλων των δράσεων ελέγχων στις οδικές μεταφορές με τη δημιουργία υπηρεσιών που τελούν υπό την άμεση διαχείριση του ΥΠΥΜΕ.

2.Ενίσχυση των ελέγχων των παράνομων μεταφορών. Για το σκοπό αυτό, προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

-Εκπαίδευση των επιθεωρητών για την ανίχνευση παράνομων ενεργειών

– Ταυτοποίηση και τυχαίοι έλεγχοι των κύριων εταιρειών με δραστηριότητες ενδομεταφορών

– Καταγραφή νόμιμων επιχειρήσεων (εταιρειών μεταφορών) και των πελατών τους (αποστολείς/ παραλήπτες)

– Δημιουργία «μαύρης λίστας» παραβατών (εταιρείες μεταφορών) στο πλαίσιο της πλήρους βάσης δεδομένων του ΥΠΥΜΕ – Ενημέρωση των φορτωτών/ παραληπτών των οποίων το φορτίο έχει διακινηθεί παράνομα και προειδοποίηση ότι θα θεωρούνται υπεύθυνοι από το 3ο, για παράδειγμα, καταγεγραμμένο αδίκημα

– Επιβολή προστίμου σε αποστολείς και παραλήπτες (ανεξαρτήτως του ποιος παρήγγειλε / πλήρωσε για τη συγκεκριμένη μεταφορά).

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο