ΑρχικήLOGISTICSΩς τις 31 Μαρτίου η υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του Αναπτυξιακού

Ως τις 31 Μαρτίου η υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του Αναπτυξιακού

Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του Αναπτυξιακού 4399/2016, σύμφωνα με τη γενική γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Σημειωτέον, η αρχική προθεσμία ήταν ως τις 31 Ιανουαρίου 2019, ενώ το ύψος της επένδυσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 250.000 ευρώ, με την επιδότηση να κυμαίνεται στο 10-50% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις Επιχειρηματικές Συστάδες (clusters), καθώς και η αύξηση των σημαντικών οικονομιών που δύνανται να παραχθούν για το σύνολο της οικονομίας από τη δημιουργία πυκνών οριζόντιων και κάθετων δικτυώσεων, μέσω της διασποράς της συνεργατικής κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Ταυτόχρονα επιδιώκεται η επίτευξη μια σειράς ειδικότερων στόχων που περιλαμβάνουν την ενίσχυση της εξαγωγικής ετοιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και κλιμάκωση της κρίσιμης μάζας των εξαγωγών των τοπικών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών, τη δημιουργία στρατηγικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημοσίου, επιχειρήσεων φορέων γνώσης και άλλων θεσμών για τη διευκόλυνση της συγκέντρωσης και διάχυσης της καινοτομίας εντός και εκτός των υποστηριζόμενων συστάδων και η ανάπτυξη τεχνολογικών κοινοπραξιών.

Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι φορείς διαχείρισης Επιχειρηματικών Συστάδων (Clusters), δηλ. δικτύων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και έχουν θεματική εστίαση.

Στα Clusters που υπάγονται στο εν λόγω καθεστώς πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον:

-6 επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης ή

-4 επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της ελληνικής επικράτειας.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στο εν λόγω καθεστώς μπορούν να ενισχυθούν ως εξής:

-Φορολογική απαλλαγή

-Επιχορήγηση

-Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

-Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

Σημειωτέον, το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται από το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων με μέγιστο ύψος ενίσχυσης τα 5 εκατ. ανά επενδυτικό σχέδιο, τα 10 εκατ. για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20 εκατ. για το σύνολο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο