ΑρχικήLOGISTICSH Foodlink ολοκλήρωσε τη συγχώνευση των θυγατρικών VELOSTRANS, TRANSPORT LINK και EXPRESS LINK

H Foodlink ολοκλήρωσε τη συγχώνευση των θυγατρικών VELOSTRANS, TRANSPORT LINK και EXPRESS LINK

H Foodlink ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρείας με τις κατά 100% θυγατρικές VELOSTRANS, TRANSPORT LINK και EXPRESS LINK.

Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της υπ’ αριθμ. 7414/31-12-2020 εγκριτικής απόφασης.

Η εν λόγω συγχώνευση, όπως αναφέρεται, θα συνεισφέρει στην απλοποίηση της εταιρικής δομής του ομίλου επιχειρήσεων FDL.

Πιο συγκεκριμένα, με την εν λόγω συγχώνευση θα προκύψουν σημαντικά οφέλη όπως, οικονομίες κλίμακας μέσα από την αξιοποίηση της λειτουργικής αυτοτέλειας των κλάδων δραστηριότητας των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Περαιτέρω, η συγχώνευση, όπως υποστηρίζεται, θα επιφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στον χειρισμό και την υλοποίηση του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού των συμμετεχουσών στη συγχώνευση εταιρειών και θα καταστήσει δυνατή τη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων σε έργα με υψηλότερες κατά περίπτωση αποδόσεις.

Από την ανωτέρω ημερομηνία, κάθε υποχρέωση των απορροφόμενων εταιρειών έναντι του νόμου και των δημόσιων αρχών αφορά και βαρύνει την Foodlink.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο