ΑρχικήMMMΑπό το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οι διαγωνισμοί για την προμήθεια νέων λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οι διαγωνισμοί για την προμήθεια νέων λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τη δυνατότητα στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διενεργήσει τους διαγωνισμούς για τα νέα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δίνει το άρθρο 33 του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις».

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι διαπιστωμένη η ανάγκη προμήθειας σημαντικού αριθμού λεωφορείων νέας τεχνολογίας, με σκοπό την εξυπηρέτηση του συγκοινωνιακού έργου που παρέχεται από τους αρμόδιους κατά νόμο δημόσιους φορείς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η υλοποίηση τέτοιας έκτασης προμηθειών απαιτεί συχνά την εξασφάλιση χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ ή/και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Εν όψει τούτων και προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξασφάλιση της εν λόγω χρηματοδότησης και ο αποτελεσματικότερος συντονισμός για την ταχεία υλοποίηση της προμήθειας, με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η ευχέρεια στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διενεργεί τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες, κατόπιν σχετικής απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία θα ρυθμίζονται τόσο το αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας, όσο και η αρμόδια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο