ΑρχικήMMMΔιάταξη για την κυκλοφορία, αντικατάσταση και απόσυρση ειδικών τουριστικών λεωφορείων ΔΧ

Διάταξη για την κυκλοφορία, αντικατάσταση και απόσυρση ειδικών τουριστικών λεωφορείων ΔΧ

Θέματα που σχετίζονται με την κυκλοφορία, την αντικατάσταση και την απόσυρση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, ρυθμίζονται με το άρθρο 37 του νομοσχεδίου για τα υδατοδρόμια, που κατέθεσε στη Βουλή, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

της Βάσως Βεγιάζη

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, οι ρυθμίσεις αυτές κρίνονται σκόπιμες για την εξασφάλιση του μικρού μέσου όρου ηλικίας των εισερχόμενων στον τουριστικό κλάδο οχημάτων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την οδικό ασφάλεια και το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών.

Χρόνος κυκλοφορίας

Ειδικότερα, σε κυκλοφορία τίθενται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, καινούργια και μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία. Τα μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία πρέπει να είναι προέλευσης εσωτερικού ή χώρας-μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα 5 έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

Απόσυρση

Τα τουριστικά λεωφορεία δημοσίας χρήσης αποσύρονται από την κυκλοφορία μετά τη συμπλήρωση 27 ετών από το έτους κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

Τα αποσυρόμενα από την κυκλοφορία ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης διαγράφονται από το ειδικό μητρώο του υπουργείου Τουρισμού, του άρθρου 13 του παρόντος, απαγορευόμενης περαιτέρω της κυκλοφορίας τους ως τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.

Ετήσια επιθεώρηση

Κάθε ειδικό τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης, μετά την παρέλευση 3ετίας από την κατασκευή του, υπόκειται σε ετήσια επιθεώρηση από την οικεία ΠΥΤ ως προς την ευπρεπή εμφάνισή του.

Αντικατάσταση

Δικαίωμα αντικατάστασης ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως έχουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια του λεωφορείου, στις περιπτώσεις:

-Λήξης της ισχύος της άδειας κυκλοφορίας λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας του λεωφορείου. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία εντός 1 έτους

-Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος, εφόσον προηγηθεί ο αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού λεωφορείου και έχει παρέλθει 5ετία από την ημερομηνία χορήγησης για τη θέση σε κυκλοφορία του λεωφορείου.

– Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος, εφόσον προηγηθεί ο αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού λεωφορείου χωρίς να έχει παρέλθει 5ετία από την ημερομηνία χορήγησης για τη θέση σε κυκλοφορία του λεωφορείου.

Στην περίπτωση α και β, το υφιστάμενο ειδικό τουριστικό λεωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί, υπό προϋποθέσεις, είτε από καινούργιο, είτε από μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή μεταχειρισμένο προέλευσης κράτους-μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο