ΑρχικήMMMΖημιές 36,4 εκατ., με μείωση εσόδων, παρουσίασαν οι «Οδικές Συγκοινωνίες» το 2015

Ζημιές 36,4 εκατ., με μείωση εσόδων, παρουσίασαν οι «Οδικές Συγκοινωνίες» το 2015

Συρρίκνωση ζημιών, αλλά και μείωση εσόδων παρουσίασαν οι «Οδικές Συγκοινωνίες» (λεωφορεία – τρόλεϊ) το 2015.

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο ισολογισμό, η εταιρεία γνώρισε συρρίκνωση εσόδων στα 97,5 εκατ., έναντι 117,8 εκατ. το 2014.

Ωστόσο, οι ζημιές μετά από φόρους μειώθηκαν στα 36,4 εκατ., έναντι 45 εκατ. το 2014.

Όπως αναφέρεται στην «Έκθεση Ελέγχου», οι Ορκωτοί Ελεγκτές εφιστούν την προσοχή στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει καταστεί μικρότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ.Ν.2190/1920.

Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού της Ο.ΣΥ. Α.Ε., κατά την 31/12/2015, ήταν 5.468 και 5.575 κατά την 31/12/2014.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο