ΑρχικήMMMΟΑΣΑ: Το έλλειμμα του 2016 θα είναι χαμηλότερο κι από αυτό που αποδέχτηκαν οι Θεσμοί

ΟΑΣΑ: Το έλλειμμα του 2016 θα είναι χαμηλότερο κι από αυτό που αποδέχτηκαν οι Θεσμοί

Στα 34 εκατ. ανέρχεται το έλλειμμα του ομίλου ΟΑΣΑ στο 8μηνο. Στο σύνολο του έτους, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός – σε συνεννόηση με τους Θεσμούς – αναφέρεται σε έλλειμμα 77 εκατ., το οποίο θα είναι χαμηλότερο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΑΣΑ.

Ειδικότερα, παρά την απορρόφηση της αύξησης του ΦΠΑ, τις διευρυνόμενες κοινωνικές πολιτικές, τις επιπλέον δαπάνες για νέα έργα που ήδη λειτουργούν, όπως αυτό της τηλεματικής, οι προβλέψεις του ΟΑΣΑ είναι ότι, στο τέλος του χρόνου, το έλλειμμα θα κλείσει, κάτω του εγκεκριμένου και συμφωνημένου με τους Θεσμούς στόχου, των 77 εκατ. ευρώ.

Ήδη, σύμφωνα με τα απολογιστικά οικονομικά μεγέθη του οκταμήνου, προκύπτει ότι το έλλειμμα των εταιριών του ομίλου ΟΑΣΑ διαμορφώνεται σε 34 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 44% επί του ετήσιου εγκεκριμένου στόχου.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, ο προϋπολογισμός του Ομίλου ΟΑΣΑ για κάθε έτος, διαμορφώνεται κάθε Σεπτέμβριο της προηγούμενης χρονιάς. Κατά τη διάρκεια του 2015 είχε καταρτισθεί ένας αρχικός προϋπολογισμός, που προέβλεπε έλλειμμα ύψους 100 εκατ. ευρώ για το 2016.

Οι νέες Διοικήσεις περιέκοψαν την πρόβλεψη αυτή κατά 23 εκατ. ευρώ και έτσι διαμορφώθηκε ο εγκεκριμένος στόχος που προβλέπει έλλειμμα 77 εκατομμυρίων ευρώ για ολόκληρο το έτος 2016.

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του 2016 ελήφθησαν υπόψη νέα δεδομένα τα οποία δεν ίσχυαν για τον προϋπολογισμό του 2015.

Ειδικότερα:

Α. Αύξηση του ΦΠΑ που επιβαρύνει τον Όμιλο καθ’ όλο το έτος 2016

Ο όμιλος ΟΑΣΑ απορρόφησε για ολόκληρο το 2016 την αύξηση του ΦΠΑ κατά δέκα μονάδες αρχικά και κατά 11 μονάδες στη συνέχεια (από 13% στο 24%), ενώ αυτό ίσχυσε το 2015 μόνο για τέσσερις μήνες.

Η απορρόφηση αυτή αποτελεί σημαντικό μέγεθος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, καθώς αυτό το ποσό αφαιρείται από τα έσοδα του Ομίλου.

Β. Διεύρυνση κοινωνικής πολιτικής

Ο όμιλος ΟΑΣΑ επωμίστηκε, για ολόκληρο το 2016, τη διευρυμένη κοινωνική πολιτική για ελεύθερη μετακίνηση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα αυτή των ανέργων, που για το 2015 ίσχυσε μόνο από το δεύτερο εξάμηνο.

Γ. Επανένταξη 204 εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ

Aπό τον Σεπτέμβριο του 2015 στη ΣΤΑΣΥ επανεντάχθηκαν 204 άτομα, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων, που επιβάρυναν τα λειτουργικά της έξοδα για ολόκληρο το 2016.

Συσσωρευμένες υποχρεώσεις ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ προς τρίτους 190 εκατ.

Σχετικά με το ζήτημα της οικονομικής κατάστασης των εταιρειών του Ομίλου, ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε., «κληρονομήθηκαν» συσσωρευμένες απλήρωτες υποχρεώσεις ετών προς τρίτους, οι οποίες, στις 31–12–2015, ανέρχονταν για την ΟΣΥ Α.Ε. στο ύψος των 112.329.617 ευρώ και για την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στο ύψος των 78.771.576 ευρώ, δηλαδή αθροιστικά σε ένα ποσόν που ξεπερνά τα 190 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά, το χρέος της ΟΣΥ προς τη ΔΕΠΑ, αλλά και για προμήθειες πετρελαίου και ανταλλακτικών ανερχόταν σε 58 εκατ. ευρώ, προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία 9 εκατ. ευρώ, ενώ της ΣΤΑΣΥ μόνο προς τη ΔΕΗ σε 18,3 εκατ. ευρώ.

Σταδιακή μείωση της κρατικής επιδότησης

Σημειώνεται ότι οι επιδοτήσεις που έλαβαν οι συγκοινωνιακοί φορείς και βάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό τα τελευταία χρόνια έχουν ως εξής:

-Το 2013: 182 εκατ. ευρώ.

-Το 2014: 100 εκατ. ευρώ.

-Το 2015: 108 εκατ. ευρώ.

-Το 2016: 86 εκατ. ευρώ (πρόβλεψη).

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο