ΑρχικήMMMΟι μεταφορές στους ΚΑΔ που απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίου το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021

Οι μεταφορές στους ΚΑΔ που απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίου το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021

Στους ΚΑΔ, οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρεωτική καταβολή του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2021, εντάσσονται υπηρεσίες του κλάδου των μεταφορών.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 538), «o μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 04 Ιανουαρίου 2021 έναν από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 04 Ιανουαρίου 2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04 Ιανουαρίου 2021, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος -ΠΙΝΑΚΑΣ Α’- ή του 40% του συνολικού μισθώματος -ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ – για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει».

Οι ΚΑΔ για που αφορούν τις μεταφορές είναι οι εξής:

49.31   Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.39   Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

50.10   Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30   Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

51.10   Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21   Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02     Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52.21.29.03     Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά

52.21.29.04     Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά

52.21.29.05     Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους

52.22   Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23   Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

71.20.14    Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών

77.11   Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.34   Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35   Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο